Úvodná stránka > ESCME - Grundtvig Partnerstvo > ESCME Aktivity na Slovensku

Prezentácia na pedagogickej fakulte UK

| 15. 08. 2010 |

«Späť

Dňa 5. novembra 2009 sa uskutočnil seminár supervízie pre študentov Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Tento seminár poskytol základné teoretické znalosti pre koučing a supervíziu. Urobili sme supervíziu na jednom prípade. Taktiež bola poskytnutá študentom informácia o ESCME partnerstve.