Úvodná stránka

Kompetencie

Naša spoločnosť sa špecializuje na nasledujúce oblasti:

Medzikulturálna práca / Intercultural Work

 • práca s multikultúrnymi tímami
 • zlepšovanie kultúrnej vnímavosti
 • koučing pre emigrantov / expatriates

Siete / Networks

 • zlepšovanie zručností networkingu
 • budovanie a koordinácia umenia networkingu pre (medzinárodné) spoločnosti a organizácie - Best Practice
 • uľahčovanie stretnutí cez siete

Zmena / Change

 • pomoc v situáciách zmeny v osobnom živote
 • vytvorenie projektov alebo procesov zmeny a sprevádzanie
 • koučing projektových vedúcich v projekte zmeny
 • výcviky a workshopy

Vzdelávanie supervízorov a koučov /Education for Supervisors and Coaches

 • semináre na konkrétne témy
 • supervízia pre supervízorov a koučov