Úvodná stránka > Konzultácia a podpora > Konzultácia a podpora pre Change projekty

Konzultácia a podpora pre “Change“ projekty

Počet „Change" projektov sa v nasledujúcich rokoch zvýši a to hlavne z dôvodov

vzniku nových trhov, globalizácii a zvyšujúcemu sa tlaku na zníženie nákladov.

Existuje veľa dôvodov aj vo Vašej organizácii aby ste sa zamysleli a začali s procesmi zmien.
Akcia a Reakcia je priam nevyhnutnosť !
Na základe vzniknutej situácie je nutné reagovať v rôznych oblastiach: zníženie nákladov, reorganizácia, zavedenie nového softvéru ale aj zaviesť „Change" projekty s rozsiahlymi dôsledkami na štruktúru a kultúru spoločnosti.
Rýchlosť a flexibilita čoraz častejšie rozhodujú o úspechoch spoločnosti. S tým spojené procesy zmien vyžadujú kvalifikovaných vedúcich projektov s kompetenciami pre Change projekty.

Hodiť vedúcich Change projektov do studenej vody stojí čas a peniaze.

Často sa dosadzujú vedúce sily z organizácie alebo skúsení projektoví manažéri z jadra podnikania ako vedúci Change projektov. Prinášajú síce zo sebou vysokú motiváciu a odborné znalosti, ale bohužiaľ nemajú špeciálne skúsenosti, ktoré sú potrebné k presadeniu procesov zmien. Frustrácia, zrútenie sa a syndróm vyhorenia sú toho následkom. Cenné zdroje sa zničia.
Pričom by to všetko s trochou podpory mohlo byť úplne inak.........

Efektívna podpora pre projekty nie sú žiadne čary.

Už na začiatku procesu zmeny by sa mal vedúci projektu - ešte lepšie celý projektový tím - oboznámiť s

  • rôznymi možnosťami vytvorenia procesov zmeny
  • s legálnosťou procesov zmeny
  • typickými vzormi ľudského správania sa v situáciách keď nastávajú zmeny
  • vlastným správaním sa v situáciách keď nastávajú zmeny

Počas projektu musí prebiehať pravidelné zhodnotenie projektu a vlastnej pozície. V Change projektoch majú často malé príčiny veľký dopad.

Štruktúra podpory pre Change projekt by mala minimálne obsahovať nasledovné prvky:

  • počiatočný workshop pre projektový tím
  • pravidelný tréning pre projektového vedúceho
  • časový plán

Pritom pomôže Váš coach pre Change projekty.

Dodatočne k normálnym schopnostiam coacha prináša change - coach zo sebou vlastné skúsenosti z vedenia Change projektov a teoretické znalosti. Chápe ekonomické súvislosti a IT problémy.

Od neho dostanete podporu konštruktívne využiť rozdiely vo Vašom tíme.

Oboznámi Vás so zákonitosťami procesov zmien a podporuje spoznať vlastné šance, využiť ich a dbať na seba v situáciách keď nastanú zmeny.

Existuje pre Vás správna podpora pri zmenách.

Využite možnosť bezplatného prvotného rozhovoru v rozsahu jednej hodiny.

Nájdime pri tom spolu efektívny, nízkonákladový a prispôsobený postup pre podporu zmeny vo Vašej spoločnosti.

K dohodnutiu termínu

Volajte +43 664 3906922 alebo : +421 948 600 119

alebo pošlite e-mail na adresu inctrainconsult@gmail.com