Úvodná stránka > Konzultácia a podpora > Moderovanie & koordinácia medzinárodných sietí vedomostí

Moderovanie & koordinácia medzinárodných sietí vedomostí

Siete vedomostí rastú organicky v spoločnosti. Aby sa rozvíjali a priniesli spoločnosti úžitok potrebujú koordináciu a moderovanie.

Siete vedomostí

  • Siete vedomostí majú za účel výmenu a generovanie vedomostí.
  • V medzinárodných spoločnostiach vznikajú siete vedomostí iba vtedy ak sa naskytne možnosť a miesto pre špecialistov stretnúť a spoznať sa.
  • Siete vedomostí vytvárajú prostredie pre
    - spoločný rozhovor a výmenu skúseností best / worst practices (najlepšia / najhoršia prax),
    - spoločné hľadanie nových a lepších riešení
    - úspešné medzinárodné projekty.
  • Ako dobre môžu siete vedomostí fungovať a koľko úžitku prinesú spoločnosti závisí veľmi od prostredia, v ktorom sa budú vyvíjať.

Tvorba a koordinácia

  • Najväčšia výzva pri tvorbe sietí vedomostí je nájsť zmysluplnú rovnováhu medzi organizačnou hierarchiou a danou sieťou.
  • neexistuje všeobecné riešenie pre zavedenie a prevádzkovanie siete vedomostí.
  • Vytvorenie komunikačnej štruktúry vyžaduje rôzne stratégie a spôsoby prístupu podľa tej ktorej spoločnosti.
  • komunikácia je základom pre každú užitočnú sieť vedomostí.
  • na toto je potrebný interný tím v spoločnosti a jeho profesionálny sprievod.
  • interný tím dokumentuje a organizuje stretnutia expertov. Toto motivuje a koordinuje členov siete.
  • Kvôli tomuto je dôležitý starostlivý výber a vzdelávanie tohto tímu.

Naša ponuka k tomu

  • Aby ste priviedli Vašu sieť vedomostí k úspechu, ponúkame Vám
    - podporu pri tvorbe Vašej siete vedomostí napr. počiatočný workshop a nato nasledujúce podporné trénovanie
    - externé moderovanie Vašich mítingov pre členov siete a expertov.
  • pritom je podstatné vytvoriť klímu, v ktorej sa budú môcť vymieňať vedomosti.
  • Toto sa podarí iba vtedy, keď si medzinárodná sieť vybuduje vlastnú spoločnú kultúru, ktorej základom je dôvera.
  • Ako skúsená moderátorka siete a coach s medzinárodnými skúsenosťami Vás podporím v dosiahnutí vyššej efektivity a účinnosti vo Vašej spoločnosti.

 

Služby sú dostupné po anglicky alebo po nemecky