Úvodná stránka

Supervízia a koučing

Kto je kouč, supervízor?

Osoba, ktorá využije solídne vzdelanie na to, aby vás podporila pri pracovných výzvach, v novej orientácii, v školiacich cykloch a pri riešení problémov. Podnecuje vás používať dva mozgy ten v hlave a ten v „bruchu"- na dosiahnutie dobrých rozhodnutí a riešení.

Ako si to môžeme predstaviť?

  • Pekným prirovnaním k tejto práci je "pôrodná babica myšlienok". Aj myšlienky občas uviaznu. Vy máte myšlienky kouč pozná techniky, aby vaše myšlienky priviedol na svet.
  • Kouč často pracuje aj ako „horský sprievodca do nových neznámych svetov". Ak sa vydávate na novú cestu, cítite sa niekedy lepšie v sprievode ale je to vaša cesta. Smer a tempo udávate vy!
  • Naše zaužívané skúsenosti a presvedčenia niekedy pôsobia ako klapky na očiach, ktoré si už vôbec neuvedomujeme. Dá sa povedať, že kouč vás na vaše „klapky na očiach" upozorní. Odstrániť ich ale musíte sami.

Koučing, supervízia a terapia- je to všetko to isté?

Koučing a supervíza nie sú žiadne terapie, aj keď sa pri nich používajú tie isté nástroje cvičenia, techniky kladenia otázok, atď... Ide tu však o človeka vo vzťahu k jeho zamestnaniu!
Pojmy supervízia a koučing sa často používajú synonymne. Všeobecne môžeme povedať, že koučing je zameraný skôr na kratší čas a na konkrétny cieľ, zatiaľ čo pod supervíziou sa rozumie dlhodobejšie sprevádzanie pri reflexii pracovnej situácie.

Kedy má význam využiť koučing alebo supervíziu?

Vždy vtedy, keď sa v pracovnom živote niečo podstatné zmení, by sme mali rozmýšľať, ako môžeme pomocou koučingu resp. supervízie lepšie rozpoznať vlastné šance a riziká a podľa toho konať.
Pre mňa sú súčasťou profesionálneho prístupu k pracovným úlohám. Koučing sa odporúča pri prevzatí nových úloh a výziev: napr. pri vedení projektu alebo pri vedení skupiny- ale aj pri nutnom novom zorientovaní sa, keď nastanú zmeny.

V budúcnosti bude stále dôležitejšie ísť vlastnou cestou a nájsť vlastnú motiváciu. Aj pri tomto môže pri vás stáť kouč.

Mnoho spoločností pochopilo, že iba pracovníci s dobrou životnou bilanciou sú trvalým prínosom pre spoločnosť. Koučing môže v programoch „Life balancing - Životnej bilancie" k tomu výrazne prispieť. Je to užitočné pre firmu i pre jednotlivca.

V pracovnom živote nastávajú aj záťažové situácie. Koučing vás pomôže naučiť sa zaobchádzať s týmito situáciami produktívne. To znamená nájsť odpovede na 2 otázky: 1. Ako sa uchránim? 2. Čo sa môžem pri tom naučiť?

Koučing pomáha tiež v zdanlivo slepých uličkách pri konfliktoch, problémoch v spolupráci, pri šikanovaní atď., rozpoznať vlastný priestor na konanie a využiť ho.

Taktiež môže byť užitočné pri konkrétnych rozhodnutiach využiť kouča, aby objasnil alternatívne možnosti, zdroje, prekážky atď.

Niekedy vieme presne, čo chceme zmeniť, ale akosi na to nikdy nie je dostatok času, alebo do toho vždy niečo príde. Ak chcete mať pri sebe niekoho, kto vám pomôže s vypracovaním želaných zmien správania sa v zamestnaní ako napr. manažovanie času alebo správanie sa pri rozhodovaní a bude vás sprevádzať pri ich presadzovaní potom kouč je tá správna osoba.

Aké sú pre nás potrebné rámcové podmienky?

Každé koučovanie a každá supervízia potrebujú s objednávateľom vopred dohodnúť ciele, potrebujú dôvernosť, dohodnutú dobu trvania a platenie. Objednávateľ je zákazník a často ním býva organizácia. Pravidelnosť je základom zvlášť, keď ide o zmeny.

Kto všetko sa zúčastňuje supervízie?

Sú rôzne formy:

  • Individuálna supervízia: Supervízor pracuje s jedným zákazníkom. Výhodou je, že k nemu môže špeciálne pristupovať, dôvernosť je zaručená, avšak nie je možné vyskúšať správanie v skupine.
  • Skupinová supervízia s účastníkmi z rôznych oblastí: Umožňuje účastníkom vyskúšať si nové vzorce správania sa a vzájomne sa podporovať. Taktiež si navzájom odovzdávajú reakcie z rôznych uhlov pohľadu a človek môže nadobudnúť aj nové obohacujúce pohľady „ponad okraj taniera".
  • Tímová supervízia: Znamená, že skupina, ktorá spolupracuje počas bežného pracovného dňa, sa spoločne zúčastní supervízie. Tu je priestor, aby sa pracovalo na reálnych vzťahoch tímu a na jeho konkrétnom správaní.

Aké nástroje používa kouč/supervízor?

Systematické poradenstvo, gestalt terapiu, krátkodobé terapie orientované na riešenie zostavenia organizácií, kreatívne techniky, skupinovú dynamiku, psychodrámu, provokatívnu terapiu, NLP atď.

... a čo to znamená „konkrétne"?

Kouč pracuje s technikami kladenia otázok, hrami s prideľovaním úloh, zostavami, kresbami, vymyslenými výletmi, príbehmi atď. Čím rôznorodejšie techniky ovláda, tým lepšie, pretože o to rýchlejšie a istejšie sa nájde niečo, čo vám vyhovuje a čo vám pomôže.

Ako nájsť toho správneho kouča resp. supervízora?

Ak hľadáte kouča alebo supervízora, dbajte na jeho osobnosť a na jeho kvalifikáciu. Sympatia a dôvera sú veľmi podstatným základom. Spýtajte sa ale aj na vzdelanie.

Sú koučing resp. supervízia tými správnymi riešeniami pre vás?

Najlepšie to viete posúdiť, ak ste to už raz zažili. Využite možnosť bezplatného prvotného rozhovoru v trvaní jednej hodiny.

Pre dohodnutie termínu volajte: +43 664 3906922 alebo +421 948 600 119
Alebo pošlite e-mail na adresu inctrainconsult@gmail.com