جدایی گرانش دستگاه گاری تک اسبه برای مواد معدنی

سرمقاله: دلایل پنجگانه تورم در ایران - فرارو

22 جولای 2012 ... اما، هدف گذاري اين فشارها كه به موازات يكديگر در دو سو عليه ايران و .... توليد از درآمدهاي هدفمندي، افزايش نرخ ارز و گران شدن مواد اوليه باعث شده .... به مدل اين مرکز براي محاسبه تورم، قانون هدفمند سازي را تصويب کردند. ..... شاید اکنون یکی از گره های مشکلات اخیر خود را در نوع ارتباط دستگاه های مختلف و قوای سه‌گانه و عدم...

دریافت قیمت

مقالات و چکیده های بلاگ - گذر رسانه

2 مه 2013 ... خطوط مترو با بيش از دو دهه تاخير به بهره برداری رسيده اند و کسی ... باری از دوش شهرداری برنمی دارد که به دليل موازی کاری مشکلات را افزون می کند. ... ما از آب معدنی هم ارزانتر است، به نرخ بين المللی ارايه شود تا ظرف دو سال .... قطعه فطعه کردن اجزای انسانی و ریختن مواد مذاب بر روی جراحات، شقه شقه ..... جدایی نادر از سیمین.

دریافت قیمت

15 افسانه شبه علمی - عکس

11 فوریه 2015 ... نتیجه جالب این پژوهش این بود که هیچ تفاوتی میان دو دست او وجود نداشت. ... داشته که زوایای مختلف اش از زمین قابل مشاهده بود، اما اثر گرانش زمین این حرکت را .... صاعقه چیزی نیست جز یک تخلیه عظیم الکتریسیته ساکن و کاری به اینکه ... مرده مانند دوران زندگی اش بخورد و بیاشامد تا مواد معدنی و اسیدهای آمینه و ویتامین...

دریافت قیمت

sitemap - کشاورزی

امضای دو قرارداد تجاری‌سازی در بخش علوم دامی و باغبانی · واردات بدون مجوز کنجاله سویا و ذرت ... فحل یابی و تشخیص به موقع فحلی و آبستنی · تولید مثل و نقش مواد معدنی گاو شیری ..... ارزش و محاسبه کارایی مصرف آب گیاهان زراعی در چهار محصول استراتژیک ..... جوجه کشی و تعیین ظرفیت دستگاه جوجه کشی در مزارع پرورش بلدرچین...

دریافت قیمت

اردیبهشت 1391 - فراتر از آسمان

عمر محاسبه شده برای این ماهواره ها سه تا هشت هفته بسته به فعالیتهای خورشیدی ... دانشمندان فکر می کنند که ستاره های این خوشه از ابرهای گازی واحدی تشکیل شده اند ... کهکشاني گروههاي بزرگي شامل هزاران دو جين کهکشانند که به علت نيروي گرانش ..... شگفت انگيز است علت رنگهاي مختلف در عطارد مربوط به گوناگوني ساختار مواد معدني اش...

دریافت قیمت

ضرورت همدلی برای اعتالی کشور - حمایت

6 آوريل 2014 ... جدایی نیست. امروز عده ای به .... و آی تک، تاریخچه واکسن هپاتیت در ایران، اجرای طرح هدفمندی. یارانه ها و ... که ما نگران گرانی در جامعه نیستیم؛ بلکه نگران فرهنگ و دین مردم ... سرکوب گري هايآلخلیفهبهرهگیرند. .... هشدار داده می ش د اما برخی افراد و دستگاه ها تلقی می کردند که .... طبیعی و معدنی، زیر خط فقر زندگی کنند.

دریافت قیمت

مدار تولید کنندگان هیئت مدیره

شویی تسمه نقاله دستگاه آسیاب ذوزنقه سرعت متوسط, mtm .... مارشال استخراج مواد معدنی غرب, آفریقا ... 1h مرمر جدایی گرانش .... گاری تک اسبه فلز سرباره کاراکتر

دریافت قیمت

ﻣﺸﺎﻫﺪه - SID

دو. ﺳﺎزوﻛﺎر. ﻋﻤﺪة ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ زﻋﻔﺮان ﻳﻌﻨﻲ اﺛﺮ ﺑﺮ. DNA. ،. ﻫﻴﺴﺘﻮن و ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ. DNA. –. H1. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ... ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﺎ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار اﺳﻜﺎﭼﺎرد ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﻲ ﻧﺸﺮ. ،. ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي. ﭘﻴﻮﻧﺪي n. و. K. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. (n. و. K. ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ... ﮔﺮاﻧﻲ زﻋﻔﺮان ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ وﻗﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺮف. آﻣﺎده. ﺳﺎزي، ﺑﺴﺘﻪ ... ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و. ﺻﻤﻎ .... اﺟﺰاء ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه. ﻟﻴﻮﻓﻴﻠﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ...... Separation.

دریافت قیمت

دی ٩۱ - کاوش

16 ژانويه 2013 ... باید بدانید برخی از ویتامین‌ها و مواد معدنی می‌توانند به لاغری و کاهش .... از این راهکار پیش از انجام هر کاری استفاده کنید و از خود بپرسید چرا ... مسلما ما از یک متصدی دستگاه در کارخانه نمی خواهیم که برای افزایش ...... می‌توان با خواندن هزاران آلل و تخمین میزان جهش در آنها، تاریخ جدایی هر آلل و گذشته جمعیتی را محاسبه کرد.

دریافت قیمت

آبان 1393 - گــلدیــن - Blogfa

+ لودر جهت جابجایی و حمل توده مواد ، بارگیری کامیونها و در خاکبرداری کاربرد دارد . ... جهت برش خاک برای راهسازی ، برداشت خاکهای سطحی زمین یا ته نشست های معدنی ... بهترین دستگاه برای بغل بُری کوه ها و کندن زمین های سخت و سنگی بدون انفجار است. ... بودن ماشین آلات صرفنظر از مقدار بهره گیری از آنها محاسبه می شود ، سرمایه گذاری نام...

دریافت قیمت

اصل ‌مقاله

ﻓﻴﻠﺘﺮ. ﻛﺮدن ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ. ي. داده. ﻫﺎي. ﮔﺮاﻧﻲ. ﺳﻨﺠﻲ. ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﻣﻌﺪﻧ. ﻲ. ﻛﺮوﻣﻴﺖ ﻓﺎرﻳﺎب. ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ آزاد. 1،. ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻨﺸﻠﻮ. *2 .... There are many different methods concerned with separation of the regional and ... ﮔﺮي. اﺳﺖ . ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻛﺎﻧﺴﺎر ﻛﺮوﻣﻴﺖ در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه. اﺳﺖ ﻛﻪ دو ﻧﻮع آن. ﺑﻪ. ﺻﻮرت. ﻻﻳﻪ ..... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻳﺎ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن وارﻳﻮﮔﺮام. ﺗﺠﺮﺑﻲ. داده. ﻫﺎ. اﺳﺖ. (. ﮔﻮوآرﺗﺰ.

دریافت قیمت

بازیافت

در نهایت ، برای حذف هر دو رنگ قهوه ligneous ، مواد خیس است عامل در معرض سفید به .... صحبت از مقاله 1 دفتر می تواند محاسبه که پالپ ساخته شده تقریبا 80 ٪ از bleached. ... شناخته شده اروپا شیشه از سقوط رم تا 10 ام وقتی که شیشه کاری منقوش ظاهر شد. ... جدایی در اروپا مرکزی رخ می دهد عمدتا در دو دسته ، یعنی از شیشه های رنگی و روشن...

دریافت قیمت

بحث آزمايشگاه شيمي تجزيه1 - سایت علمی دانشجویان ایران

15 فوریه 2011 ... از فرمول زیر نرمالیته سود مجهول به‌راحتی محاسبه می‌شود: .... اندازه سوراخ بسيار مهم است چون اساس جدايي بر اين است که مولکول‌هاي بزرگتر از ... در صورتیکه اگر واحد تک پار، موجب اتصال دو زنجیر به صورت عرضی به ... یکی از دلایل توجه به مواد معدنی این است که تبادل‌‌‌گرهای یونی رزینی بر اثر ..... دستگاه تناسلی مردان.

دریافت قیمت

علوم تجربی دریک نگاه - بهترین های روز

کهکشان مارپیچی امراة المسلسه و مثلث ، دو عضو از خانواده محلی کهکشانها هستند. ... اعضای گروه محلی کهکشانها همبستگی ضعیفی بوسیله نیروی گرانش دارند. ... اخترشناسان با محاسبه اندازه فاصله آنها ، امیدوارند که به چگونگی جهان پی ببرند. .... هنگام دوران، مواد موجود در ابر، پهن شده و حلقه ای به وجود آمد که نواحی متراکم مرکزی را در بر می...

دریافت قیمت

tags | عکس,دانلود آهنگ,اس ام اس,اخبار روز

... ترین اس ام اس های عاشقانه خرداد ماه 89 اس ام اس های فوق العاده زیبا و خواندنی جدید امروز اس ام اس های عاشقانه تک و نایاب بسیار زیبای تیر ماه 89 اس ام اس های ناب عاشقانه و...

دریافت قیمت

اسفند 1387 - تک ستاره - Blogfa

اورانوس یک غول بزرگ متشکل از مواد گازی و مایع می باشد. .... آن، در نزدیک استوایش ۱۰ ساعت و ۱۴ دقیقه و در عرضهای جفرافیایی بالا ۱۰ ساعت و ۳۸ دقیقه محاسبه شده است. .... این جدایی شکاف کاسینی نامیده می‌شود و در اثر کشش گرانشی قمر غول پیکر تیتان بوجود آمده است. ..... فراوان ترین ماده معدنی در پرایدوتیت الیوین (olivine) می باشد.

دریافت قیمت

شهریور 1389 - علم راهی بسوی آفریدگار جهان - Blogfa

در این تئوری، زمین با انبساط خود نظیر یک بادکنک بزرگتر شده جدایی قاره‌ها را از هم ... همچنین مواد و عـناصری که در حفاری در نقطه هایی در غرب قاره آفریقا پيدا شـده، با مواد و ... اما جابجايي به سمت سرخ گرانش تابع سرعت كهكشان و حجم اتمهاي موجود در آن است. .... در دستگاه گوارش موریانه‌هایی که از چوب استفاده می‌کنند، عده‌ای از تک یاختگان از...

دریافت قیمت

کشت هیدروپونیک - تالار های تخصصی نیک صالحی

25 آگوست 2009 ... شیوه محاسبه موادمورد نیازهرگیاه ... ولی در آلمان و انگلیس کشت آب برای این روش نام گذاری می شود. .... کشت در پشم سنگ : ریشه گیاه در داخل پشم سنگ و مواد معدنی که خصوصیاتی ... به طور کلی کشت بدون خاک از دو سیستم پیروی می کند : ..... از اين پمپ ها براي کارکرد منظم طبق برنامه اي که توسط دستگاه فرمان داده مي شود...

دریافت قیمت

لیست تنها از محصولات منوط به صدور گواهینامه اجباری - iMPORT40

برق 0110. انرژی الکتریکی در شبکه برق از هدف کلی سه فاز و تک فاز هرتز 50 ... کلاه محافظ برای رانندگان و مسافران موتور سیکلت و موتور گازی. 10 6506 ... دستکش برای محافظت در برابر اشعه یونیزان و مواد رادیواکتیو. 4016 ... دستگاه های برق و معدن. 84 85 90 ..... تجهیزات برای جدایی گریز از مرکز و گرانش از سیستم های ناهمگن مایع.

دریافت قیمت

نیما - ساحل تنهایی... - Blogfa

لندن با صعود دو پله‌ای شهر نیویورک را پشت سر گذشت و به جایگاه اول دست یافت. ... به شهرتی ویژه دست می یابند و حتی به یک جاذبه توریستی تبدیل می گردند. ... کاری کردن محیط زیست ، خانه ای کوچک و زیبا برای چند روز زندگی داشته باشند. ...... لیمو همچنین سرشار از موادمعدنی و ویتامین‌هاست ، به دفع سموم در دستگاه گوارش کمک می‌کند...

دریافت قیمت

باشگاه آزادگان : آموزش غار نوردی - باشگاه آزادگان مشهد

به تمام سنگ هایی که بعد از تشکیل فضای غار بر اثر رسوب گذاری آبهای فرو رو بوجود ... درنتیجه جزء بسیار کوچکی کربنات کلسیم در محل جدایی قطره از سقف رسوب می کند ... می شود، ممکن است در حین حل کردن آهک رگه هایی از فلزات و مواد معدنی دیگر برخورد ..... در بین انواع فوق، نوع دوقلو که در واقع ترکیبی از دو دستگاه قطب نما و شیب...

دریافت قیمت

مهر ۱۳۹۲ - SCIENTIFIC ARTICLES - بلاگفا

برای نمایش گالری عکس ها و به دست آوردن اطلاعات بیشتر پیرامون این وبلاگ روی اینجا کلیک کنید. ... این ویژگی چگالی یا جرم حجمی نام دارد که از مشخصه‌های فیزیکی مواد به حساب می‌آید ... گرفته و از دستگاه خارج می‌گردد تا اینکه به مرز جدایی مایعات روغن و آب برسد، در چنین ... فشار هر جسم جامد بر سطح زیزین آن در اثر نیروی گرانش است.

دریافت قیمت

فراخوان ارسال مقاله هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

... آنالیز دو بعدی مواد تراکم‌ناپذیر به روش توابع پایه هموار با ارضاء دقیق شرط تراکم ... آب‌شستگی پایه پل; اعمال اثرات اصطکاک غیر ماندگار در مدل‌های جدایی ستون مایع ... و راه اندازی دستگاه آزمایش بیرون کشش جهت مطالعه رفتار استاتیکی ژئوگریدهای ... بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر حذف رنگ فاضلاب‌های نساجی توسط ضایعات معدنی...

دریافت قیمت

بهمن 1391 - انجمن علمی - پژوهشی دانش اموزان مائده

جاذبه اي است كه اتمهاي يك مولكول را كنار هم نگه مي دارد. ... دریک گاز کامل تک اتمی ، گازی که به جای مولکول ها شامل اتم های مجزاست، مانند هلیوم، نئون یا .... همزمان با تحصيل در رشته معدن, در راه آهن برقي فرانسه مشغول به كار گرديدند و پس از پايان ... گفت و گو با ايرنا اظهارداشت : دستگاه خوش بوكننده سطل زباله باعث مي‌شود تا هنگام ريختن مواد...

دریافت قیمت

نجوم | DL Patogh

... موسسه علمی “کارنگی” در صورتی که تمامی آبهای پنهان شده در لابه لای مواد معدنی سنگهای ماه ... گیاهان استوایی مختصات ریاضی افزارنما نجوم اف ام نجومی دستگاه گوارش ... سال پیش را به یاد ما می‌آورند که چطور تک شهاب‌ها را از بام خانه می‌شمردند و با فکری آرام ... امواج گرانشی، بزرگ‌ترین پیش‌بینی نظریه نسبیت عام است که پس از گذشت ۹۵...

دریافت قیمت

میکروبیولوژی و هماتولوژی و آنکولوژی - آزمایشات رایج

آزمایشی به نام سنجش تراکم استخوان می تواند میزان تراکم مواد معدنی موجود در ... موقع اندازه گیری فشار خون با دستگاه فشارسنج، دو عدد مشخص می شود، یکی فشار خون ..... افزايش نيروي گرانشي به طور موثري باعث جمع شدن نمونه به طور سريع و كامل تري در ... ايجاد نكند به عبارت ديگر تنها مايع روئي را مي كشيم و با رسوب كاري نخواهيم داشت .

دریافت قیمت

آندرومدا

22 مارس 2009 ... 13)رصد و محاسبه ی موقعیت اجرام با هدف اندازه گیری و سنجش زمان و کاربرد آن در ... یک فضاپیمای در حال گردش در مدار مریخ موفق به کشف مواد معدنی در ... ترین ساختار گرانشی شناخته شده جهان نشان میدهد که نیرویی ناشناخته تکامل .... البته این دو گانه را به اسم عناق و سها نیز می شناسند و و جدایی زاویه ..... گالری عکس ناوب.

دریافت قیمت

بخش دوم - پایگاه کتاب های درسی

از آن ﻫﺎ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ ﻣﻌﺪﻧﯽ و آﻟﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭼﻮن ﻣﺮﮐﺐ ﻫﺎی ... اﻣﺮوزه رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ای ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎم ﮔﺬاری رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ: رﻧﮕﺪاﻧﻪ از آن ﻫﺎ ..... ١٤٠ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی°٦٠ ﻳﺎ F°روﻏﻦ ﻫﺎی ﺧﻴﻠﯽ ﻏﻠﻴﻆ و ﺳﻔﺖ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت C .... ١ــ در اﻳﺮان ﺳﺎﺑﻘﺎً در اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط، ﺑﻪ وﻳﮋه اﺻﻔﻬﺎن، ﻳﺰد و آذرﺑﺎﻳﺠﺎن، در ﻋﺼﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻳﺎ ﺳﻨﮓ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪٔ ﺷﺘﺮ ﻳﺎ ﮔﺎو ﻳﺎ اﺳﺐ.

دریافت قیمت

mhaji/slm - Pasargad

... اما باشد دارد تاريخ بر چه سال ديگر شركت كرده اند كنند گفت سريال تر بايد دست دو اگر ... هنوز آب جنگ ماه توليد توان ندارد خانم كنار كاري دليل موسيقي شروع انتخاب موضوع ... شخصي درون صرف پاك نمايشي مواد حمايت برايم همچنين سراغ عجيب افزايش روان ... قبلي نظام دستگاه هشت وسيله گير يافته غرب مسيول نو ديوار سبك سرمايه سالن...

دریافت قیمت

سرمقاله: دلایل پنجگانه تورم در ایران - فرارو

22 جولای 2012 ... اما، هدف گذاري اين فشارها كه به موازات يكديگر در دو سو عليه ايران و .... توليد از درآمدهاي هدفمندي، افزايش نرخ ارز و گران شدن مواد اوليه باعث شده .... به مدل اين مرکز براي محاسبه تورم، قانون هدفمند سازي را تصويب کردند. ..... شاید اکنون یکی از گره های مشکلات اخیر خود را در نوع ارتباط دستگاه های مختلف و قوای سه‌گانه و عدم...

دریافت قیمت

paxannews

مذاکرات با غول‌های گازی آغاز شد ... دو انتصاب جدید طیب نیا در وزارت اقتصاد ... تولید عمده مواد شوینده کشور در قزوین ... رتبه هشتم ایران در ارزش تولیدات معدنی · دستور گراني لبنيات صادر شد ...... جدایی روسیه و برزیل از ائتلاف اقتصادی · شرط جدید .... تعمیر 100 دستگاه لکوموتیو شرکت راه‌آهن‌ .... محاسبه مزد بر اساس بهره وری تخلف است.

دریافت قیمت

فراخوان ارسال مقاله هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

... آنالیز دو بعدی مواد تراکم‌ناپذیر به روش توابع پایه هموار با ارضاء دقیق شرط تراکم ... آب‌شستگی پایه پل; اعمال اثرات اصطکاک غیر ماندگار در مدل‌های جدایی ستون مایع ... و راه اندازی دستگاه آزمایش بیرون کشش جهت مطالعه رفتار استاتیکی ژئوگریدهای ... بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر حذف رنگ فاضلاب‌های نساجی توسط ضایعات معدنی...

دریافت قیمت

دلایل اصلی طلاق و جدایی زوجین از همدیگر - اس ام اس

زوج هایی که کارشان به جدایی کشیده معمولا دچار یکی از این حالت ها شده اند و تصمیم گرفته ... این پیوند زمانی شکل میگیرد که حس واقعی و جدی عشق، احترام و جاذبه با خیالات امنیت، ... خیلی مهم است که علایق همسرتان را در نظر داشته و فعالیتهایی که هر دو از آن لذت ... حتی وقتی کمکم احساس نزدیکی کنیم، به محض اینکه همسرمان کاری کند که...

دریافت قیمت

تکنولوژی ساخت و تولید | 30بلاگ

دستگاه تحقيقاتي يونوسفر (IRI)، وسيله اصلي در پايگاه هارپ مي باشد كه يك ... ارتفاع بين 100تا 350كيلومتري (بسته به فركانس كاري اين ارتفاع تغيير مي كند ) در حجم .... زير دريايي و توانايي تشخيص از راه دور محتويات معدني زير سطحي زمين شود . ..... E انرژی گرانشی یا میزان جدایی فضا- زمان بدست آمده بوسیله جرم برهمنهی شده و h...

دریافت قیمت

یکــــ درختـــ ســـبز :) - علمی

هنگامی که نشان گر بین دو نشانه گذاری است، کاربر می‌تواند آن را درج کرده و از این ... فک دستگاه کولیس ورنیه باید محکم به قسمتی که می‌خواهد اندازه‌گیری شود بچسبد. ... در این مورد خاص از پدیده عدسی گرانشی، حلقه ای به نام حلقه انیشتینی ایجاد شده است. ...... دیری نگذشت که مواد معدنی فوران‌یافته روی چاه رسوب کرد و این چشم‌انداز زیبای...

دریافت قیمت

هیدروژن - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ساختار کریستالی, دستگاه بلوری شش گوشه .... دو-سوم سرنشینان این فضاپیما از آتش‌سوزی جان سالم به در بردند. .... در شیمی معدنی، هیدریدها به عنوان یک پل لیگاندی یا لیگاند واسطه هم کاربرد .... تر از میدان گرانش زمین بگریزد هیدروژن گازی هم که در زمین یافت می‌شود بیشتر به ..... Separation of Water into Its Ortho and Para Isomers.

دریافت قیمت

میخوام برم یه شهر دیگه زندگی کنم کجا رو پیشنهاد میکنید ؟ [آرشيو ...

مشاهده میکنید که تبریز با فاصله ای تقریبا دو برار با شهر دوم در مکان اول می باشد ..... و آزبست که ماده ای است معدنی که به قول خبر گذاریا خودش سرطان است که تو ساخت لنت ..... اما باز هر كاري ميكنم نميتونم از اين قضيه كه مردم تبريز از غريبه ها .... اور هست و تهران شهر گراني هست و هرچه شهر كوچكتر عموما ارزانتر در اينجا...

دریافت قیمت