تجهیزات در خرد کردن سنگ هند

درگیری مسلحانه محیط بانان و شکارچی شرور در منطقه حفاظت شده خائیز ...

3 روز پیش ... شکارچی متخلف همانطور که با اسلحه در حال تهدید کردن و عقب عقب رفتن بود تعادل ... شکارچی متخلف حین عقب عقب رفتن تعادل خود را از دست داده و زمین می خورد ..... هنگامی که سر جان ملکم برای نخستین بار به عنواننماینده کمپانی هند شرقی ..... کنه یا تکه سنگی یا چیزی غیر جاندار نشانه بگیره و بعدش هم لوازم خوراکی که...

دریافت قیمت