فن آوری های ابتکاری جدید در خرد کردن و screenin

ماهنامه پژوهان سال 1389 شماره 2 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺍﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺳﻮﺋﻴﺲ. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ... ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﻤﺪﺍﻥ. ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭘﮋﻭﻫﺎﻥ- ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﮔﻔﺖ: ... ﻫﻤﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ. ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ... ﻛﺮﺩﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﺑــﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺧﺮﺩ ﺟﻤﻌﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ .... 2009,Review beliefs and behaviour of Iranian woman about cervical cancer screening, Hamedan, Iran.

دریافت قیمت

.MAKHFIGAH

کدام یک از عوامل زیر در پیدایش رویکردهای جدید به ارتباط در مراقبت سالمت نقش ... حرکت از کالن به خُرد ... های نیازسنجی در قالب تکنیک بازاریابی که در تالش بـرای در رتتـار مشـتری .... تکرار و برجسته کردن یک رتتار در تیلم ..... تکنولوژی آموزشی در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ..... نوآوری، ابتکار، نیاز به کامیابی، پیش قدمی.

دریافت قیمت

قیمت دوربین | خرید دوربین | دوربین دیجیتال | دوربین عکاسی ...

21 مارس 2013 ... دوربین کانن EOS 700D جدید ترین دوربین از خانواده EOS کانن می باشد. .... های هوشمند جدید، به تماس حساس می باشد، نه به فشار و این امر کار کردن با آن را بسیار ... که با ترکیب این دو تکنولوژی اکنون تاخیرهای قبلی در این زمینه به هنگام ..... امکان در دوربین EOS 700D وجود دارد که در نمای زنده هفت فیلتر ابتکاری موجود...

دریافت قیمت

(ITM (IT Management | مقالات DSS - FUMblog - دانشگاه فردوسی مشهد

18 نوامبر 2013 ... طوفان مغزی (بارش افكار) یك فرایند تولید نظرات جدید در شرایط آزاد است. ... این واژه به زبانی ساده به معنای تشویق ابتكار است. قدرمسلم، ... قصد تعیین علل یا راه حل های احتمالی مسئله ای را داشته باشیم. ... 1- عضو دفتر همکاريهاي فناوري رياست جمهوري و کارشناس ارشد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري.

دریافت قیمت

ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ - SID

ﻛﺸﺖ ﺑﺬﻭﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻳﻊ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﻤﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎﻱ. ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻣﻮﺟﺐ ... ﺑﺬﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ .... ﺍﺳﺘﻮﻛﺎﺭﻣﻦ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﻛﺮﻭﻣﻮﺯﻭﻣﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ.

دریافت قیمت

چاپ داغي

طلاکوب امروزه به رنگ هاي مختلف از جمله طلايي، نقرهاي، آ. ... با اين حال، صنعت چاپ به شكل جديد به دوره قاجار بازمي گردد. ... براي ساختن كاغذ، الياف گياهي را خرد و خمير مي كردند، خمير را به صورت لايه اي نازك و يكنواخت روي صفحه ... ابداع چاپ ننموده است و آن را از مهمترين ابداعات فناوري تمدن غربي مي شمارد، اما بسياري از مورخان و نويسندگان...

دریافت قیمت

سرطانی که مرتضی پاشایی را آسمانی کرد - آکا - سلامت

15 نوامبر 2014 ... تازه ترین فناوری هشدار برای چراغ های جلو اتومبیل عرضه شد . .... سرطان زا و دلایل سرطان زا بودن برنزه کردن و استفاده کردن از سولاریوم بارها و ... روز به روز بیشتر به سراغ روش های مختلف برنزه کردن پوست می روند. ..... علی بابا , تجربه‌ی جدید خرید آنلاین پروازهای داخلی ... فنجان های خوردنی، ابتکار جدید KFC +عکس.

دریافت قیمت

شهریور ۱۳۹۲ - آموزشی - Blogfa

18 سپتامبر 2013 ... هرکس در پی دروغ گویی باشد ستمکار و بی خرد است .... او به نوعی شخصی کاملا فلج بود و حتی توانایی صحبت کردن را نیز نداشت. ..... توجه:گرفتن آزمون کتبی از درس کار و فن آوری غیر قانونی است. .... و از آنجا به کارخانه های کاغذسازی فرستاده می شوند که در آنجا به کاغذهای جدید ... به این فرآیند Screening گفته می‌شود.

دریافت قیمت

اسفند ۸۸ - کارآفرینی

15 مارس 2010 ... علاوه بر این با بکاربستن منش رهبری فعالیت های سازمان ارزیابی شده و در مسیری .... ریاضی را از هاروارد و فوق دکتری علم و فناوری را از دانشگاه شیکاگو اخذ کرد. ... ideas in the Idea Screening Phase (shown in the next development step). ..... باید به دنبال ایده‌های جدید باشید وگرنه کسب و کارتان شکست خواهد خورد.

دریافت قیمت

شماره 449 - مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي شركت ملي نفت ايران

در ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم ارزﻳﺎﺑﻲ در ﭘﺎﻳﺎن. ﺳﺎل، ﭼﻬﺎر ﮔﺎم ... ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ هﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺧﺎرﮎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ... ﺑﺪﻟﻴﻞ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻧﻔﻮذ ﺳﻮﺧﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻣﻮر ﮐﺸﻮر، از ﺳﻄﻮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﮐﻼن و ﺧﺮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزهﺎي ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ ﻣﺮدم .... اﻳﺠﺎد هﻤﺎهﻨﮕﻲ ﻗﻮي ﻣﻴﺎن ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و اهﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎرهﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﺎوري ..... ﻋﺎري از اﺑﺘﮑﺎر و ﺑﻴﻨﺶ ﺑﺎﺷﺪ.

دریافت قیمت

تگ های مطالب » سلب دیلی | مرجع اخبار روز سلبریتی ها | Clb-daily11.Tk

سلب دیلی مرجع اخبار روز سلبریتی ها | Clb-daily11.tk.

دریافت قیمت

Self reported risk taking and risk compensation in skiers and ...

حوزه های تحت پوشش: economic, educational, behavioral, theoretical or empirical ... The characteristics of young pre-licensed drivers: Evidence from the New...

دریافت قیمت

90/06/01 - 90/06/31 - روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

Sep 1, 2011 ... همان عمل ساده به "توفانی از جرقه ها" ی پیچیده کنش های عصبی در مغز نیاز دارد، و ... ایگلمن که مدیر آزمایشگاه ادراک و کنش و ابتکار در علوم اعصاب و حقوق در کالج ... Fresh off an appearance on “The Colbert Report,” where he cracked wise ..... در آخر، از عشق بگذریم، چه پیشرفت فناوری را مایل هستید بیشتز از هر چیزی...

دریافت قیمت

اخبار و تازه های مهندسی پزشکی

پس از تلاش های فراوان در زمینه ی کوچک سازی فناوری های قلبی و به دنبال آن ، عرضه ی ... سیستم جدید "لینک" (Linq) را می توان آغاز صنعتی جدید در حوزه ی ایمپلنت های ..... در سال 1386 توسط محققان کشور کلید خورد و با پشت سر گذاشتن فازهای مطالعاتی و ... ابتکارات علمی و فناورانه سال 2013 پرداخته شده که روزگاری تنها در داستان های...

دریافت قیمت

مقاله isi - دانلود مقالات معتبر IEEE و Springer و Scinece Direct

This screening instrument is meant to complement existing methods of ... موضوع: فناوری اطلاعات و ارتباطات ... This new code including the TOUGH2 and the GA optimizer is designated as ... ظ روز شنبه ۱٥ تیر ،۱۳٩٢ کلمات کلیدی: یوزرنیم و پسورد دانشگاه های معتبر ...... نقش آن مانیتور کردن و تعامل با محیط و دنیای اطراف است.

دریافت قیمت

بهمن 1387 - هادی آفریده

11 فوریه 2009 ... اینکه آیا می شود میان سنت ، فرهنگ و جریان های جدید توازون و تعادل ایجاد کرد ؟ ... در تاریخ این سرزمین ریش سپیدان غالبا هیچ وقت فن آخر را به جوان‌ها نمی‌گویند. ... کار کردن در لوکیشن شلوغ و پر رفت‌وآمدی مثل مترو چه مشکلاتی دارد؟ ... به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - روزنامه ابتکار...

دریافت قیمت

رده های برتر مدارک کارشناسی ارشد در مدیریت مشاغل لوکس 2015/2016‏

علاوه بر این، به شما خواهد شد تشویق به کارآموزی در برخی از شرکت های پیشرو با نام .... مدیریت، بلکه راه های نوآورانه برای توسعه مفهوم جدید از نام تجاری و ایجاد ارزش. [+].

دریافت قیمت

کارنامه نوآوری های فارابی - سامانه نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران

توسعه پژوهش های بین رشته ای و تحقیق در مرزهای دانش، »فنآوری های نوین« و .... و با ساختن فضاهای جدید، آموزش دستیاران تخصصی، خرید تجهیزات و غیره در دهه های ... از چه زمانی ابتكار عمل تبدیل به فعالیت یا عمل شده است؟ ... در این بیمارستان ROP بیماری Screening ویتره و رتین داشته است. ..... ها )اولین بار( در:Zone 10- اضافه کردن.

دریافت قیمت

بلاگ, بلاگ ریدر, آرشیو وبلاگ های ایرانی

زمان که مدیر عامل این صندوق در مصاحبه ی اخیر خود، سود آوری هزار میلیاردی ... شکل گیری این صندوق اگر چه پیوند می خورد با تبصره ی 63 برنامه ی دوم توسعه ... های دیگر که هریک با آمدن وزیر جدید آموزش و پرورش در این صندوق و شرکتهای .... Change of pace) ا10- سد كردن (Screening) اتشریح كامل هریك از مهارت ها در این كتاب ممكن نیست.

دریافت قیمت

ترانه های ملی در دیوان شاعری صلح مدار - مهمترین اخبار ایران و جهان

بهار با ابداعات و ابتكارات لفظی و معنوی اش بر غنای ادبیات ایران افزود و از سوی دیگر در ... و اصول كامل ادبیات فارسی را در مدرسه نواب در خدمت اساتید آن فن تكمیل نمود. ... برای فرا گرفتن علوم جدید به فرهنگستان رهسپار شوم، لیكن دو چیز در پیش این .... jamaran سایت جماران - nano سایت فناوری نانو - cinetmag سایت سی نت...

دریافت قیمت

خرداد ٩۳ - Roozegar e Ma

20 ژوئن 2014 ... رئیس قوه قضائیه افزود: در کنار این مسئله استفاده از فناوری‌های نوین و نظارت‌های ... این کار بود اما اکنون با این کار ابتکار معاونتی ویژه راه اندازی شد که با ادارات استانی ... آملی لاریجانی حبس خانگی محکومان به جای زندان را نیز از کارهای جدید قوه .... رئیس قوه قضائیه گفت: کمک کردن به بحث بهبود وضع فیزیکی زندانها...

دریافت قیمت

.MAKHFIGAH

کدام یک از عوامل زیر در پیدایش رویکردهای جدید به ارتباط در مراقبت سالمت نقش ... حرکت از کالن به خُرد ... های نیازسنجی در قالب تکنیک بازاریابی که در تالش بـرای در رتتـار مشـتری .... تکرار و برجسته کردن یک رتتار در تیلم ..... تکنولوژی آموزشی در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ..... نوآوری، ابتکار، نیاز به کامیابی، پیش قدمی.

دریافت قیمت

راه های مقابله با بحران زباله های پلاستیکی - سایت بهداشت محیط ایران

بازیافت مکانیکی اون چیزیه که توی ذهن بیشتر ما هست، یعنی خرد کردن و استفاده یک .... بازیافت شیشه سبب جلوگیری از حفاری‌های جدید در معادن شن و ماسه، صرفه‌جویی در .... دکتر معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در حاشیه این ... ورود تکنولوژی های متنوع نظیر باتری های تلفن همراه و قطعات رایانه مواجه خواهیم بود.

دریافت قیمت

واژه نامه کارآفريني فارسی و انگلیسی - دوره MBA مدیریت اجرایی دوره ...

12 جولای 2014 ... اين نوع مراكز رشد، معمولاً توسط مراجع علمي و دانشگاهي براي توسعه اقتصادي و كاربردي كردن دستاوردهاي واحدهاي فناوري‌هاي نو و جديد در زمينه‌هاي ..... اين فعاليت ها از کسب و کار هاي خرد، صادرات، واردات تا راه اندازي کسب و کار هاي .... را كه معمولاً مستلزم ابتكار و ريسك قابل توجهي باشد سازماندهي و اداره مي‌كند. ...... Screening.

دریافت قیمت

Self reported risk taking and risk compensation in skiers and ...

حوزه های تحت پوشش: economic, educational, behavioral, theoretical or empirical ... The characteristics of young pre-licensed drivers: Evidence from the New...

دریافت قیمت

دانلود رایگان پایان نامه های مهندسی صنایع - خانه متلب

24 دسامبر 2014 ... دانلود رایگان پایان نامه های مهندسی صنایع و سیستم های اقتصادی اجتماعی و ... لیسانس فوق لیسانس فارسی خرید فروش دانلود رایگان سمینار پروپزال دانشگاه ... جدیدی برای سازه های مهندسی از یک سلول سوختی اکسید جامد (SOFC): فن آوری و ... اسکنر دستی، Nicolette M. McGeorge هدف توسعه محصولات جدید برای بازارهای...

دریافت قیمت

2015/2016 در {موضوع} MBAs برترین - MBAtahsilat

MBA در دانش آموزان اسلحه حسابداری با مهارت های مفید آنها در کار حرفه ای خود نیاز دارند، از .... نگاهی به زندگی حرفه ای خود را بیشتر با اضافه کردن مهارت های کسب و کار ..... ای خود را به منظور اعمال مهارت های خود و تجربه به دنبال فرصت های حرفه ای جدید است. .... با آموزش از راه دور و دیگر پیشرفت های فن آوری، مانند دوره های آنلاین، برنامه رسد به...

دریافت قیمت

حقوق بین الملل در قرن بیست ویکم

16 ا کتبر 2014 ... Stability) که دو نظریه پرداز به نام های Mathieu von Rohr و Christiane Hoffmann ... غریزه است تا عقل و خرد به خاطر همین است که بیشتر تحلیل های منطقی از انقلاب ها ... احساسات محض اند و نه نتیجه ی خردورزانه ی سبک و سنگین کردن قیمت آزادی و نان. .... ریاست کمیته توسعه فنآوری و اقتصاد مجلس واشینگتن برگزیده شد.

دریافت قیمت

خرداد ٩۳ - Roozegar e Ma

20 ژوئن 2014 ... رئیس قوه قضائیه افزود: در کنار این مسئله استفاده از فناوری‌های نوین و نظارت‌های ... این کار بود اما اکنون با این کار ابتکار معاونتی ویژه راه اندازی شد که با ادارات استانی ... آملی لاریجانی حبس خانگی محکومان به جای زندان را نیز از کارهای جدید قوه .... رئیس قوه قضائیه گفت: کمک کردن به بحث بهبود وضع فیزیکی زندانها...

دریافت قیمت

اصطلاحات کارآفرینی - مرکز رشد واحدهای فن آور دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

... و دانشگاهي براي توسعه اقتصادي و كاربردي كردن دستاوردهاي واحدهاي فناوري‌هاي نو و جديد در ... اين فعاليت ها از کسب و کار هاي خرد، صادرات، واردات تا راه اندازي کسب و کار هاي شخصي، .... كارآفرين كسي است كه مؤسسه اقتصادي، خصوصاً‌ كسب و كاري را كه معمولاً مستلزم ابتكار و ريسك قابل توجهي باشد سازماندهي و اداره مي‌كند. ...... Screening

دریافت قیمت

حشرات و حشره شناسی کشاورزی - آموزشی

28 فوریه 2014 ... 6- کلید شناسایی آفات نخیلات Palm Screening Aid Key: کلیدی ساده برای .... شناسایی گونه های جدید خسارت زا خصوصاً در راسته سخت بالپوشان، منسوخ شدن .... براي تغذيه به چنين موجوداتي وابسته اند نيز قطعاً از چنين تغييراتي صدمه خواهند خورد. ..... روزنامه اعتماد، شماره 2218 به تاريخ 2/5/90، صفحه 8 (علم و فناوري).

دریافت قیمت

ترجمه ارزان و روان

14 ژوئن 2015 ... به دلیل تفاوت درامد، خانوارها قدرت کمتری برای خرج کردن دارند و اگر ... موفقیت بنگاه های اقتصادی و تخصصی تکنولوژی اطلاعات در طول دهه گذشته کاملا آشکار بوده است. ... هنوز هم دولت های مرکزی و ایالتی در هند میلیون ها دلار را بر روی ارتقای ابتکارات ... موضوع مهم دیگر، این است که طرفداران " تئوری رشد جدید" پاول رومر...

دریافت قیمت

اوتیسم و اختلالات نافذ رشد

مجموعه همخوان های فارسی مصور و سخنگو با قابلیت نمایش خودکار ... ما یک روش موثر و جدید در درمان لکنت زبان معرفی می کنیم که حتی می تواند در درمان اختلال ... دارد احساس کردن دنیا هر روز مغز شما با ز خورد عقاید - احساسات - اصوات و لبخندها .... و قضاوت (judgment) دچار مشکل شده و و داراي توانايي اندکي براي فر آوري اطلا عات سمبو ليک است

دریافت قیمت

چرا باید سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر در ایران مورد توجه قرار بگیرد؟ - زمان

6 فوریه 2015 ... با این حال، به دلیل نرخ بالای شکست در کسب‌وکارهای کوچک جدید، مؤسسات مالی ... آن‌ها و همین تعیین استراتژی نقد کردن سرمایه‌گذاری برعهده‌ی شریک عام است. .... رسیدن به اهداف طرح کسب‌وکار شکست خورد یا اگر به شاخص‌های مورد نظر نرسید ..... در نتیجه، سرمایه‌گذاری جسورانه تا حدی با تأمین مالی فناوری‌های نو مترادف شد.

دریافت قیمت

٥٥ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻫﺎﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎ - دانشگاه تهران

... ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻼﺡ. ﺑﺬﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ... ﻛﺮﺩﻥ ﻛﺮﻭﻣﻮﺯﻭﻣﻬﺎ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﻢ ﻻﻳﻨﻬﺎﻱ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ .... ﺍﺳﺘﻮﻛﺎﺭﻣﻦ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﻛﺮﻭﻣﻮﺯﻭﻣﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ.

دریافت قیمت

خانه بهداشت بهورز مازندران"بهورز" who - نمونه سوالات بهورزی

آموزش و فراهم آوردن وسایل و كمك های لازم برای صاف كردن دیوارها، عایق سازی كف، تأمین ... غربالگری(screening جمعیت تحت پوشش یا گروههای سنی، جنسی و شغلی خاص از طریق ... 1- انجام صحیح وظایف محوله در زمینه بهداشت و انجام ابتكارات لازم در این خصوص ...... مرتبط با کشاورزی از جمله شیوه‌های آبیاری و توسعه فناوری‌های جدید انجام شد.

دریافت قیمت

دانلود آهنگ جدید | رفع مشکل Limited قطع وصل شدن اینترنت در ویندوز 8

F4 باز كردن لیست پایین رونده Address Bar F5 به روز آوری Refresh F6 مانند كلید ... از لحاظ ظاهزی نیز این ويندوز با حذف استارت ، قابلیت های جدیدی را برای کاربر به وجود .... it is really these kinds of an exhilarating feeling, teasing and screening him. .... محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌و‌گو با خبرنگار حوزه دولت...

دریافت قیمت