نمادهای اسطوره شناسی یونانی و معانی

اسم دختر - معنی اسم ونوس - اسامی ایرانی

ونوس : (فرانسوی:venus ) 1- (= زهره)، زهره؛ 2- (در میتولوژی) [اسطوره شناسی] ونوس یونانی یکی از نمادهای دیرینه‌ي آریایی و برداشت دوباره‌ای از ایزد بانوی آب های درخشان...

دریافت قیمت

اي در ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﻤﺎدﭘﺮدازي ﻧﺒﺎﺗﻲ از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻘﺪ اﺳﻄﻮره

از ﺻﻮرﺗﻲ واﺣﺪ، ﻣﻌﺎﻧﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﮔ .... اﻟﺒﺘّﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻤﺜﻴـﻞ ﺑـﺎ ﮔـﺴﺘﺮش و ﺑـﺴﻂ ﻣﻌﻨـﺎي رﻣـﺰي، ..... اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺑﺎز ﻫﻢ درﺧﺘﺎن ﻣﻈﻬﺮ و ﻧﻤﺎد آﻧﺎن ﺷﺪﻧﺪ؛ ﻣﺜ ﻼً در اﺳﻄﻮره. ﺷﻨﺎﺳـﻲ. « ﻳﻮﻧﺎن،.

دریافت قیمت

باشگاه اندیشه › نوروز، نماد اسطوره ایرانی

نوروز، نماد اسطوره ایرانی ... اسطوره، کلمه ای معرب است که از واژه ی یونانی Historia، به معنی «جستجو، اگاهی و داستان» ... بنابراین Mythology، یعنی اسطوره شناسی.

دریافت قیمت

صورت فلکی شهریور سنبله » نجوم ایران

در شخصیت های اسطوره ای سومری ایزدبانویی به نام هورسگ به معنی بانوی کوه های بزرگ را ... در لیست مول آپین (متون ستاره شناسی بابلی) از صورت فلکی سنبله با نام مول آپ ... اما در نماد های یونانی این صورت فلکی با (شوخه زیتون) هم نمایش داده شده است.

دریافت قیمت

ﻣﺘﻦ - SID

ﻧﻤﺎد. در. ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻤﻮد، ﻧﻤﺎ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﺳ. ﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ. واژة ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺳﻤﺒﻞ ﻣﻲ. آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣ. ﻌﻨﻲ ﻋﻼﻣﺖ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ..... و ﻧﻤﺎد. آﻧﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻧﺪ؛ ﻣﺜ ﻼً، در اﺳﻄﻮره. ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﻳﻮﻧﺎن،. درﺧﺖ ﻏﺎر ﺑﺮاي آﭘﻮﻟﻮ، زﻳﺘﻮن ﺑﺮاي آﺗﻨﻪ و.

دریافت قیمت

تالار گفتگوی بیداری اندیشه-نگاهی تحلیلی به اساطیر و نمادها "یونان ...

... و نمادها در مصر باستان در این تاپیک به بررسی اسطوره ها و خدایان یونان و .... است و فرمانروای کوه المپ و کوچکترین فرزند کرونوس و رئا ست و معنای...

دریافت قیمت

نماد - Weblog RSS

21 ژوئن 2013 ... نماد یکی از صور خیال شعر فارسی است که برخلاف سایر صور خیال در .... باید بگوییم که نماد عبارت است از هر گفتار یا تصویری که علاوه بر معنای ... در یونان قدیم که مهد فلاسفة بزرگ است، به نمادها و سمبل ها اهمیت خاصی ..... رنه لافورگ و رنه آلندی؛ مقالة نمادپردازی در کتاب اسطوره و راز، مترجم: جلال ستاری، سروش، 1374.

دریافت قیمت

از اسطوره تا تاريخ - نمادشناسي گاو

گاهي نماد گاو نر وابسته به آلت رجوليت آن است. ... باستان، شرق مديترانه و هندوستانبوده و از آن جا به يونان و روم و بخش هايي ازاروپا نيزسرايت کرد. ... در مراسم سالانه ممفيس با شركت فرعون و يكگاو نر مقدس زنده به معناي تجديد ... اسطوره شناسي تطبيقي

دریافت قیمت

ﺟﺪﺍﻝ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ ﮔﺎﻭ، ﺭﺍﻩ ﭘﻠﻪ ﺗﺎﻻﺭ ﺁﭘﺎﺩﺍﻧﺎ، ﻣﺎﺧﺬ: ﺧﻮﺭﺩﺷ - دانشگاه شاهد

ﮔﺎﻩ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﺪﻩ ﻫﺎ ﻱ ﺑﻌﺪﻱ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﻴﻮﻩ ﻭ. ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺗﺮ ﻣﻮﺭﺩ ... ﻭ ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻱ ﺗﺼـﻮﻳﺮﻱ. ﻣﻬﺮﺍﺑﻪ ﻫﺎ، ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻭﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ..... ﺩﺭ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﻧﻤﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ، ﺩﺭ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﻠﺘﻲ ﻧﻘﺶ. ﭘﻴﺶ ﮔﻮ، ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ...

دریافت قیمت

نمادهای فراماسونری - تبیان

15 سپتامبر 2010 ... بی شک باید سمبولیسم و نماد گرایی را جز لاینفک جریان فراماسونری دانست ..... 3- در وسط دلار عبارت (IN GOD WE TRUST) به معنی ما به خدا اعتقاد داریم (داخل .... را در اسطوره شناسی یونانی ستاره صبح می دانند انسان را حیرت زده می کند.

دریافت قیمت

شهریور ۱۳۸۹ - یونگ (مکتب زوریخ) - Blogfa

یونگ تصور و تصویر خدارا، نمادی کلیدی برای خودشناسی انسان میدانست. ... دو مقاله تحقیقی یونگ یعنی : ایدههای شیلر، و دو خدای یونان یعنی آپولو و دینوزیوس، تعثیرمهمی روی ... یونگ مطالعات عمیقی در: اسطوره شناسی، دین شناسی، فلسفه، کیمیاگری، و متافیزیک داشت و ... غالب تئوریهای او کوششی هستند برای شرح شخصیت انسان.

دریافت قیمت

ﺭﺍﺯ ﺩﻻﺭ ﺑﯽ ﺷﮏ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻤﺒﻮﻟﻴﺴﻢ ﻭ ﻧﻤﺎﺩ ﮔﺮﺍﻳﯽ ﺭﺍ ﺟﺰ ﻻﻳ

ﺍﺻﻮﻻ ﺻﺤﺒﺖ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﺩ ﮔﺮﺍﻳﯽ ﻣﺎﺳﻮﻧﯽ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﺎﻝ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﺍﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ. ﺟﺴﺘﺎﺭ ﺑﻪ ﺁﻥ ..... ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺻﺒﺢ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺣﻴﺮﺕ ﺯﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭼﺸﻢ ﻟﻮﺳﻴﻔﺮ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ...

دریافت قیمت

آیکونوگرافی شمایل شناسی | پارسی ویکی - لغت نامه

آیکونوگرافی شمایل شناسی : معمولا از لحاظ محتوایی تفاوتی میان نماد و آیکون نیست ... آیکونوگرافی در حوزه ی پژوهش‌های اسطوره شناختی رابطه ‌ای میان واژه و تصویر را با ... آشوری، اورارتویی، فنیقی، یونانی و مصری از سویی و بررسی معانی و تفاسیر...

دریافت قیمت

خدایان و الهه های یونان - magicka

magicka - خدایان و الهه های یونان - خدایان ، الهه ها و موجودات افسانه ای - magicka. ... البته در کتیبه‌های میخی این واژه‌ها به صورت لیلیث و لیلیتو و با معنای «ارواح بادهای بیماری‌زا» آورده شده‌اند. ... لیلیث را با نمادهای حیوانی بسیاری مرتبط دانسته‌اند. ..... براساس اسطوره ها، سیزیفوس از برادر خود سالمونه بیزار بود و طبق یک پیشگویی، اگر با...

دریافت قیمت

مخفی ترین نماد فراماسونری ، جغد - هکران قلبها و مغزها - SHAJAREYE ...

در ابتدا به بررسی مفهوم نماد جغد در اسطوره های باستانی می پردازیم… ... 7 – در فرهنگ هندی جغد سفید همراه با الهه ثروت تجسم شده و در اسطوره شناسی یونان جغد ... Molech یا Moloch دیو (الهه باستانی) که در لغت به معنی Sace (قربانی) می باشد در کتاب...

دریافت قیمت

اسطوره چیست؟ - اساطیر ایران

اسطوره((mythدر زبان فرانسه از ریشه یونانی (mythos (به معنی گفتار واحد گرفته شده است. ... اسطوره شناسی شاخه ای از مطالعات ادبیاتی تطبیقی تلقی میشود و در ادبیات ... به نماد آخرین تعریف ، تعبیری ازاستاد خراسانی رابه عنوان تعریفی ازاسطوره...

دریافت قیمت

نمادها و خوانش متن فرهنگی / فاطمه امیراحمدی

16 فوریه 2015 ... تصویری نا زیبا از نمادهاواژه Sign در لغت به معنی نشان، علامت و نماد است و ریشه در ادبیات نشانه شناختی یونان باستان دارد. نمادها مسیر سومی هستند که...

دریافت قیمت

نقدي بر استفاده از نماد فراماسونري

بسيار ديده ايم، افراد و گروه هايي را كه بدون برخورداري از درك كامل نسبت به معناي نشانه ها و نمادها، تنها از روي مد گرايي و يا به بهانه زيبايي به استفاده از اين نماد ها ..... قطعي و محكم ديني ، تاريخي و حتي يافته هاي باستان شناسي متاسفانه انسانهايي ارتباط با ... يكي از اين تمدن ها مصر باستان است و همانگونه كه در مقاله “اسطوره هاي ماسوني مصر...

دریافت قیمت

نقد و بررسي راهب و ماهی - انیمک

10 نوامبر 2009 ... برای فهم "راهب و ماهی" به ناچار باید به اسطوره شناسی و سمبل شناسی ماهی رجوع ... در یونان، کلمه "دلفوس" هم به معنای ماهی ست و هم به معنای "رحم" جنس مونث.

دریافت قیمت

بررسی اسرار پشت پرده مجسمه آزادی - وعده صادق

تا جایی که به عنوان مثال بسیاری از نماد شناسان برج ایفل را یک "ابلیسک" ... و آن شباهت بسیار زیاد چهره ی این مجسمه با "ایسیس" اسطوره ی مصر باستان و الهه .... تقلید از یونان و به معنی مجموعه تمدن و فرهنگ یونان و به عبارتی ساده تر یونانی مأ بی است.

دریافت قیمت

سمبل های ایران باستان - پرشین پت

معنای نام آنا هیتا : مركب است از دو كلمه آنا كه معنی نفی و نا دارد و آهیتا به معنای آلودگی .... گاو در اسطوره های ایرانی به گفته "آلبرت جی کارنوی"، اسطوره شناسی که به بررسی ... نمادی که مستقیما به اسطوره های یونانی منتقل شده است.

دریافت قیمت

نگاهي به عناصر اسطوره ي جمشيد بر اساس منطق مكالمه ي اساطير

در يوناني ميتوس(Mythos ) به معني شرح قصه وخبر آمده كه با واژه ي انگليسي ... حال كه اساطير را جهان شناسي قوم صاحب اسطوره دانستيم مي توان حدس زد كه اين جهان شناسي ... از خصوصيات اسطوره ي جمشيد باعث شده است كه در رمزگشايي اسطوره اي ، جم را نماد...

دریافت قیمت

شوش - نماد و آیین

معنای ضمنی آن از آنجا نشات گرفته است که در یکی از آیین های یونانی کوزه ای را چند ... پدیدار شناسان بر آنند که اسطوره ثابت تر از آیین است و آیین نمی تواند نماد را...

دریافت قیمت

نشانه پرنده ، طاووس ، کبوتر ، پلیکان » ایران سرزمین گنج های گمشده

در اسطوره شناسی یونان به آفرودیت(از خدایان اولمپ و الهه عشق، زیبایی و شور جنسی بود) اشاره دارد. نماد سه روح ، هفت روح ، معصومیت و صلح است. علامت باید بر روی تخته...

دریافت قیمت

پایگاه تحلیلی خبری فرقه نیوز - نماد شناسی / شناخت نماد های رایج

5 مه 2015 ... در ادامه مبحث نماد شناسی پس از بررسی جایگاه نماد در فرهنگ عامه و جایگاه نمادشناسی در ... کلمه «پنتاگرام» از کلمه یونانی(ν) منشا گرفته‌است که به معنی پنج خط است. ... این اسطوره که شبیه به بز است در حالات مختلفی دیده شده‌است.

دریافت قیمت

سايت بلوط - فرهنگ و هنر غرب كشور » مقاله » ویژگیهای اسطوره های ایران

7 ا کتبر 2011 ... اصولاً متفکران و اسطوره شناسان نگاه های متفاوتی نسبت به اسطوره داشته اند و ... خود واژه ای است معرب از یونانی Historia به معنای جست و جو ، آگاهی و داستان ، و از .... زیگوند فروید ( ۱۹۳۹-۱۸۵۶ م) و پیروان نحلة روانکاوی او اسطوره را نمادی از...

دریافت قیمت

اﻳﺮان ﺳﻨﺘﻲ در ﻫﻨﺮﻫﺎي ﻧﻤﺎد ﻧﻘﺶ و ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل و ﺗﻄﻮر - دانشگاه پیام نور

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﺎد. ﻧﻤﺎد و اﺳﻄﻮره در رواﺑﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ. ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻧﻘﻮش و ﻧﻤﺎدﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ. ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﻫﻨﺪﺳﻲ. ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از .... ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ ﺣﺴﻲ ﺑﻲ واﺳﻄﻪ و ﺑﺎ اﻧﻔﺼﺎل از وﺟﻮد ﻣﺎدي و ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺴﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﺘﻮره را. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ...... از ﻧﻈﺮ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎن ، آورﻧﺪه ي آﺗﺶ ﭘﺮوﻣﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻧﻴﺮوي ﻋﺸﻖ ﺑﻬﺮه. ﻣﻨﺪ ﺑﻮد و اﻳﻦ...

دریافت قیمت

رودها- درختها – حیوانات و پرندگان مقدس در اُستوره های هندو آریایی | خلیج ...

در یونانی Historia به معنی جستجو و آگاهی، در فرانسه(فرانسوی) Histoire، در انگلیسی به ... در فرهنگ و تمدن ایرانی و هندی تعدادی از نمادهای مقدس ، حیوانات دریایی و افسانه ای هستند. ... ریشه در اسطوره شناسی چینی و یونانی و همچنین فولکلور اروپایی دارد.

دریافت قیمت

مهرآوا - نماد شناسی اعداد

مهرآوا - نماد شناسی اعداد - پرستش به مستیست در کیش مهر... ... مسیحی: دوازده ثمره ی روح؛ دوازده ستاره به معنی اسباط اسرائیل و حواریون؛ تعداد دروازه ها و سنگهای شالوده ی بیت المقدس و ایام کریسمس دوازده ... یونانی- رومی:هرودوت می گوید در المپ دوازده ایزد و ایزدبانو وجود دارد، هزیود به دوازده تیتان [3] اشاره می کند. ...... آیین و اسطوره های ایرانی(ح.

دریافت قیمت

× مقدمه ای بر اساطیر یونان... - باستان شناسی، عرفان و فلسفه

16 فوریه 2012 ... اسطوره کلمه ای معرب است که از واژه یونانی هیستوریا (Historia) به معنی ... 2- گایا به نوبه خود نمادی از زمین است که هنوز ثبات نگرفته و سرشار از...

دریافت قیمت

پری - ویکی فقه

واژۀ پری در اوستا به صورت پئیریکا، به معنای زن بیگانه و غریبه آمده، و ماده دیوی پلید، ... در اساطیر یونانی پری یا حوری دریایی، موجودی زیبا و فریبکار است که ... رواج آیین زردشتی داشته باشد که در آن، پری نماد نیکویی، بارندگی، زایش و آب بوده است. .... (۲۲) سرکاراتی، بهمن، «پری، تحقیقی در حاشیه اسطوره‌شناسی تطبیقی»، نشریه...

دریافت قیمت

نام شناسی و ریشه واژه ها - ریشه آرم مار به عنوان سمبل برای داروخانه

10 سپتامبر 2012 ... دو اسطوره یونانی در این مورد وجود دارد. ... برچسب ها : مار سمبل چیست، آرم داروخانه ها به چه معنی است، علامت مار و گیلاس یعنی چه، نماد مار و جام شراب بر...

دریافت قیمت

جانوران در اسطوره‌شناسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مانند شیر بالدار در ایران و میان رودان - که نمادهای قدرت یعنی عقاب- شیر - سر انسان - بازوی اسب ... ریشه در اسطوره شناسی چینی و یونانی و همچنین فولکلور اروپایی دارد.

دریافت قیمت

اسطوره در ادبيات پارسی دری - اصالت

23 نوامبر 2007 ... اسطوره نماد زندگی دوران پیش از دانش و صفت و نشان مشخص روزگاران باستان است. ... در یونانی Historia به معنی جستجو و آگاهی، در فرانسه(فرانسوی) .... شناسی و جامعه شناسی اعراب و یونانیان با یکدیگر متفاوت است و در عربی "اسطوره"...

دریافت قیمت

راز نماد باستانی اوروبوروس چيست؟ | شگفتیها

23 مه 2011 ... پس ازعبور از مصر، این نماد به Phoenicia و یونان می رسد و توسط فیلسوفان یونانی ... در اسطوره شناسی هندو ،اژدها بصورت حلقه ای، لاک پشتی را احاطه کرده است که از ۴ فیل که ... ouroboros دارای معانی متعددی است که مربوط به همدیگرند…

دریافت قیمت

اساطیر یونان و روم باستان - راسخون

13 نوامبر 2011 ... در جایی دیگر می خوانیم که اسطوره از کلمه ی یونانی هیستوریا به معنی کاویان و جستجو .... ژوپیتر خدای روشنایی و آلمان و بزرگترین مدافع شهر و کشور ، نماد عدالت و وفاداری و .... 6- واحد دوست ، مهوش : رویکردهای علمی به اسطوره شناسی .

دریافت قیمت

توجه به مفاهیم و معانی اعداد در طراحی - طراحی صنعتی ایرانی

8 دسامبر 2008 ... توجه به مفاهیم اعداد در طراحی و به ویژه معانی اعداد در ملل و اعتقادات مختلف از ... در این مقاله سعی شده است که اعداد و اشکال از لحاظ اسطوره ای و پیشینه ای بررسی شوند. .... در اعتقادات یونانی، پنج، نماد عشق و ازدواج است. ... در ستاره شناسی هم، هفت ستاره خوشه پروین و دب اکبر را داریم که در تمام طول سال در آسمان پایدار هستند.

دریافت قیمت