انتخاب سنگ شکن بازالت سیمان PDF

انواع سنگ شکن - سایت علمی آموزشی نواندیشان

3 دسامبر 2010 ... انواع سنگ شکن, سنگ شکن, سنگ شكن هاي متحرك, سنگ شكن هاي متحرك, سنگ شکن فکی, ... انواع سنگ شکن های مورد استفاده در سیمان عبارت اند از:

دریافت قیمت

کوه های ایران - فهرست مرجع کوهنوردان - معرفی کوهنوردان

قلوز در زبان محلی به معنی صعب العبور و دیواره سنگی است. ... دانلود نسخه PDF این صفحه ..... با اين وجود در مرز جنوبي كپه داغ فوران بازالتي كواترنر نيز گزارش شده كه به فاز .... گسترش و توسعه استانهاي ساحلي كشور لاجرم با احداث اسكله ها،موج شكن ها و ديگر ..... مصالح بکار رفته در این پناهگاه ، سنگ، بلوک، آجر، سیمان و آهک می باشد.

دریافت قیمت

شرکت سینا پودر

مواد اولیه لازم برای تولید الیاف شیشه عبارتند از ماسه سیلیسی، سنگ آهک، کائولن، .... انتخاب صحیح نوع تقویت کننده الیاف شیشه نقش برجسته ایی در چگونگی ..... خودرو دریافت کند و فایل PDF نمونه‌ای که پیشنهاد کرده‌اند را برای آنها تهیه کند. ... حرارت هیداتاسیون وسخت شدن خمیر سیمان در اثر فعل وانفعال شیمیایی صورت میگیرد.

دریافت قیمت

با عجیب‌ترین ساختمان‌های جهان آشنا شوید - آکا

21 سپتامبر 2014 ... این خانه از تلفیق دو تکه سنگ بزرگ و اتصال آنها با کمک سیمان به ... نمای ظاهری آن شبیه به جریان گدازه‌ای بازالتی طراحی شده که به نوعی چشم انداز...

دریافت قیمت

کانی ها و سنگ های صنعتی (قسمت دوم) - مهندسی معدن

3 فوریه 2015 ... در شکل(۲- ۴) مقادیر این مواد در انواع سرامیک ها نشان داده شده است. kani v sang (03) ... سنگ شکن کردن مواد اولیه سیمان، آمیختن و آسیاب نمودن • ارسال مواد...

دریافت قیمت

مقالات عمرانی - وبلاگ تخصصی مهندسی عمران

17 ا کتبر 2012 ... تحلیل عددی ستون‌های با بار محوری و خمش یک محوره دارای بتن و اَبَر بتن خود متراکم ..... کار شامل ماسه طبیعی بتن ویکتوریا و سنگ شکسته طبیعی بازالتی بود. .... منتشر شده بود به صورت یک فایل PDF قابل دانلود تهیه و تنظیم گردید امید .... این موج شکن ها بیشتر از سایر انواع موج شکن ها مورد استفاده قرار می گیرند.

دریافت قیمت

مصالح - سازمان بنادر و دریانوردی

ﺷﻜﻞ ﺳﺎزه، ﻛﺎرآﻳﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ، اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد ..... در ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ .... ﺷﻜﻦ و ﺗ. ﺎﺳﻴﺴﺎت ﭘﻬﻠﻮﮔﻴﺮي. ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ .رود. ﺑﺮاي ﺑﺘﻦ ﭘﻴﺶ ﺗﻨﻴﺪه از. آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮح و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﭘﻴﺶ ﺗﻨﻴﺪه.

دریافت قیمت

سنگ ساختمانی فیرون

گروه صنعتی بازرگانی فیرون سنگ،به منظور ورود سنگ ایران در عرصه بین المللی ... گروه بازرگانی فیرون سنگ; ارائه دهنده ی انواع سنگ های نما; ارائه دهنده ی انواع سنگ های .... با ملات سیمان ، استفاده از سنگ تراورتن عباس آباد ( و به طور کلی انواع تراورتن )...

دریافت قیمت

مصالح - سازمان بنادر و دریانوردی

ﺷﻜﻞ ﺳﺎزه، ﻛﺎرآﻳﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ، اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد ..... در ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ .... ﺷﻜﻦ و ﺗ. ﺎﺳﻴﺴﺎت ﭘﻬﻠﻮﮔﻴﺮي. ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ .رود. ﺑﺮاي ﺑﺘﻦ ﭘﻴﺶ ﺗﻨﻴﺪه از. آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮح و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﭘﻴﺶ ﺗﻨﻴﺪه.

دریافت قیمت

استان شناسی مازندران (اجرای آزمایشی) - پایگاه کتاب های درسی

و ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻂ ﺷﮑﻦ ۲۵ ﮐﺮﺑﻼ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد، اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻮد. .... ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﮓ ﻫﺎی اﻳﻦ اﺳﺘﺎن از ﻧﻮع ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﺷﻴﺴﺘﯽ ﭘﻴﺶ از دوران اول ... ﮔﺪازه ﻫﺎی دﻣﺎوﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻴﺖ و ﭘﺲ از آن آﻧﺪزﻳﺖ و ﺑﺎزاﻟﺖ اﺳﺖ. ... ﻳﮏ ﻧﺎﺣﻴﻪٔ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻳﺎ ﮐﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ای در اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت و ..... ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ آﻻﻳﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻴﺮوﮔﺎه؛ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻴﻤﺎن، ﺻﻨﺎﻳﻊ رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮی،ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت آﺟﺮﭘﺰی و دﻳﮕﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ...

دریافت قیمت

مصالح - سازمان بنادر و دریانوردی

ﺷﻜﻞ ﺳﺎزه، ﻛﺎرآﻳﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ، اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد ..... در ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ .... ﺷﻜﻦ و ﺗ. ﺎﺳﻴﺴﺎت ﭘﻬﻠﻮﮔﻴﺮي. ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ .رود. ﺑﺮاي ﺑﺘﻦ ﭘﻴﺶ ﺗﻨﻴﺪه از. آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮح و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﭘﻴﺶ ﺗﻨﻴﺪه.

دریافت قیمت

میلز برای استخراج از معادن سنگ آسیاب - سنگ شکن برای فروش

لطفا انتخاب کنید! ... جداره سیلیسی و بازالتی در بلوکهای 20*20*20 سانتیمتر در داخل بالمیل توسط سیمان سفید ... Technical Resource Document: Extraction and Beneficiation of Ores and Minerals (PDF) (139pp, 545 K[about pdf format]) ... اوﻟﯿﻪ، ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ و ﺳﯿﻤﺎن، ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي اﺧﺘﻼط ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ، ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي اﺧـﺘﻼط و ذﺧﯿـﺮه در آﺳـﯿﺎب ﻣـﻮاد، ﺳﯿـﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻐﺬﯾـﻪ...

دریافت قیمت

تغلیظ مواد معدنی - انجمن دانشجویان

25 مه 2012 ... انواع آسيابها و سنگ شکنها. عمليات خردايش | آسيابهاي فکي | آسيابهاي گلوله اي | آسيابهاي ميله اي | آسيابهاي خود شکن | آسيابهاي مخروطي | خردايش تر.

دریافت قیمت

اطفاً جهت مشاهده نشریه اینجا کلیک نمائید. - سایت انجمن شرکتهای راه ...

2 برپائی ضابطه شایســته برای تعیین برنده مناقصه ، از جملــه انتخاب پیمانکاران توانمند و با. سابقه مقبول .... بتن ریزی عرشه فلزی به کمک سازه های نگهبان و کابل های موقت به اتمام رسید. طرح و اجرای هم زمان و قرار .... هرچندازصبحعلیالطلوعتاساعت12شب،سنگشکن ... آن، سنگ های سیلیسی )بازالت، گرانیت، ماسه سنگ های سیلیسی(.

دریافت قیمت

سنگ ساختمانی فیرون

گروه صنعتی بازرگانی فیرون سنگ،به منظور ورود سنگ ایران در عرصه بین المللی ... گروه بازرگانی فیرون سنگ; ارائه دهنده ی انواع سنگ های نما; ارائه دهنده ی انواع سنگ های .... با ملات سیمان ، استفاده از سنگ تراورتن عباس آباد ( و به طور کلی انواع تراورتن )...

دریافت قیمت

آگهي واگذاري يا مشارکت بزرگترين معدن بازالت منشوری خاورميانه - آگهی

فروش انواع لاستيکهاي نوار نقاله ... آگهي واگذاري يا مشارکت بزرگترين معدن بازالت منشوری خاورميانه ... در بخش معادن ، بزرگترين معدن سنگ بازالت منشوري ايران واقع در خراسان جنوبي شهرستان ... دانلود رمان شیرین ترین اتفاق ( pdf ، اندرویید ) .... به - قم - سيمان - مواد معدنی - صنايع سيمان - انواع ظ - زل - سراسر ايران - لاست - ويل - .

دریافت قیمت

دانلود انواع مقالات و پروژه های عمرانی - دانلود پروژه دانشجویی عمران و معماری

حوزه های رسوبی در منشا تشکیل و نوع سنگ های موجود در حوزه متمایز می شوند. .... گرانروی ماگماهای بازالتی حداقل 100 پواز و گرانروی ماگماهای گرانیتی بین 3 10 تا 6 10 ..... طریق شیشه مثلثی "انیگما" (1929 دالی نقاشی) نهضت سنت شکنی و تغییر جهت هنر در ذهن .... انواع بتن. مزایای بتن سبک. مشخصات ثبتی زمین طرح. زمین. محوطه سازی.

دریافت قیمت

مکانیک سنگ - مهندسی عمران راه و ساختمان - Blogfa

16 ژانويه 2014 ... اين اجزاء عبارتند از: پيچ سنگ، بتن پاششي مسلح، قابهاي فولادي با آرماتور و غيره. ... Support of Underground Excavations in Hard Rock.pdf ..... اگر ماگما در سطح سرد شود، سنگهایی مثل بازالت بوجود می آیندو اگر در درون زمین سرد شوند، سنگهای بوجود آمده گرانیت ... مقاله ای در خصوص انواع سنگ شکن و نحوه انتخاب آن.

دریافت قیمت

بهترین وبسایت بازی ها و نرم افزار های TOP - صفحه 4

12 جولای 2015 ... سنگ درمانی که از دیرباز در زمره درمانهای طبیعی بوده، امروزه تحت نام ... در این برنامه به معرفی انواع سنگ ها و خواص آن ها به علاوه عکس آن ها پرداخته ایم!

دریافت قیمت

Study of Mineralogy and Geochemistry of Manganese Ore and ... - SID

مجموعه آتشفشاني محدوده اي از سنگ هاي ريوليت، تراکيت، آندزيت و بازالت. را در بر مي گيرد. ... به صورت سيمان بين قطعات برشي و يا رگه - رگچه هاي کوچک و بزرگ با ... نمونه های انتخاب شده از سنگ ميزبان و کانسنگ، ابتدا توسط سنگ شکن. فکی خرد...

دریافت قیمت

عین و لامی به میم افراشته - علوم

نوع فرمت: PDF ... انبردست. دستگاه منگنه. در بازکن. فرقون. میخ بر. فندق شکن. چوب ماهیگیری .... مثال: بازالت – زيوليت ... و اين مواد توسط يك ماده چسبنده اي مثل سيمان به هم مي چسبند و به سنگ تبديل مي شوند مثل ماسه سنگ و كنگرمرا ... بين انواع سنگ ها وابستگي وجود دارد كه در اثر گذشت زمان هر كدام به سنگ هاي ديگري تبديل مي شوند.

دریافت قیمت

تغلیظ مواد معدنی - انجمن دانشجویان

25 مه 2012 ... انواع آسيابها و سنگ شکنها. عمليات خردايش | آسيابهاي فکي | آسيابهاي گلوله اي | آسيابهاي ميله اي | آسيابهاي خود شکن | آسيابهاي مخروطي | خردايش تر.

دریافت قیمت

تبدیل گچ به سیمان | مقالات مهندسی عمران - مکانیک سنگ

افزودنی های تبدیل گچ به سیمان ..... برای دانلود مقاله در فرمت PDF از لینک زیر استفاده کنید. .... ادامه مطلب مقاله ای در خصوص انواع سنگ شکن و نحوه انتخاب آن .... اگر ماگما در سطح سرد شود، سنگهایی مثل بازالت بوجود می آیندو اگر در درون زمین سرد شوند،...

دریافت قیمت

مقاله تغلیظ مواد معدنی [آرشیو] - سایت علمی دانشجویان ایران

4 ژوئن 2010 ... واحد آزمايشگاه مرکز قابليت انجام آزمايشهاي مختلف فرآوري انواع مختلف ... و انبار نمونه‌هاي معدني، آماده‌سازي، تعيين انديسهاي خردايش، سنگ شکني، آسيا، دانه‌بندي، .... د مصارف سنگ‌ها و خاک‌ها: 1- سیمان : آهک - مارن - بوکسیت - گچ 2- کواد سبک ... ماسه سنگ - پردیت - بازالت - چرت 9- کمک ذوب‌ها : سنگ آهک - دولومیت 10- کودهای...

دریافت قیمت

مقاله تغلیظ مواد معدنی [آرشیو] - سایت علمی دانشجویان ایران

4 ژوئن 2010 ... واحد آزمايشگاه مرکز قابليت انجام آزمايشهاي مختلف فرآوري انواع مختلف ... و انبار نمونه‌هاي معدني، آماده‌سازي، تعيين انديسهاي خردايش، سنگ شکني، آسيا، دانه‌بندي، .... د مصارف سنگ‌ها و خاک‌ها: 1- سیمان : آهک - مارن - بوکسیت - گچ 2- کواد سبک ... ماسه سنگ - پردیت - بازالت - چرت 9- کمک ذوب‌ها : سنگ آهک - دولومیت 10- کودهای...

دریافت قیمت

استان شناسی مازندران (اجرای آزمایشی) - پایگاه کتاب های درسی

و ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻂ ﺷﮑﻦ ۲۵ ﮐﺮﺑﻼ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد، اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻮد. .... ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﮓ ﻫﺎی اﻳﻦ اﺳﺘﺎن از ﻧﻮع ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﺷﻴﺴﺘﯽ ﭘﻴﺶ از دوران اول ... ﮔﺪازه ﻫﺎی دﻣﺎوﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻴﺖ و ﭘﺲ از آن آﻧﺪزﻳﺖ و ﺑﺎزاﻟﺖ اﺳﺖ. ... ﻳﮏ ﻧﺎﺣﻴﻪٔ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻳﺎ ﮐﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ای در اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت و ..... ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ آﻻﻳﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻴﺮوﮔﺎه؛ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻴﻤﺎن، ﺻﻨﺎﻳﻊ رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮی،ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت آﺟﺮﭘﺰی و دﻳﮕﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ...

دریافت قیمت

مقالات عمرانی - وبلاگ تخصصی مهندسی عمران

17 ا کتبر 2012 ... تحلیل عددی ستون‌های با بار محوری و خمش یک محوره دارای بتن و اَبَر بتن خود متراکم ..... کار شامل ماسه طبیعی بتن ویکتوریا و سنگ شکسته طبیعی بازالتی بود. .... منتشر شده بود به صورت یک فایل PDF قابل دانلود تهیه و تنظیم گردید امید .... این موج شکن ها بیشتر از سایر انواع موج شکن ها مورد استفاده قرار می گیرند.

دریافت قیمت

Construction Materials

در. ﺳﺎﺧﺖ. اﺟﺰاي. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﺑﻜﺎر. ﻣﻲ. روﻧﺪ . ٢). ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﻣﺸﺨﺼﺎت. ﻓﻨﻲ. ﻫﺮ. ﻳﻚ،. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. اﻧﺘﺨﺎب. ﮔﺰﻳﻨﻪ. ﻣﻨﺎﺳﺐ .... ﺳﻨﮓ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ. )3. ﺳﻨﮓ. داﻧﻪ. )3. ﺳﻨﮓ. داﻧﻪ. )4. ﺳﻴﻤﺎن. و. ﻓﺮآورده. ﻫﺎي. آن. )5. آﻫﻚ،. ﮔﭻ. و. ﻓﺮآورده ...... ﮔﺮاﻧﻴﺖ، ﻛﻮارﺗﺰﻳﺖ، ﺑﺎزاﻟﺖ، ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ از اﻧﻮاع ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .... اﺣﺪاث ﻣﻮج ﺷﻜﻦ.

دریافت قیمت

آبان 1387 - مهندسی عمران و معماری گنبد کاووس - Blogfa

از عمده ترین انواع پنجره می توان به پنجره های کشویی، عمودی، لولادار، بدون بازشو و پنجره .... در حالت كلي المان هاي بتن آرمه تمايل زيادي به ترد شكني دارند و اين پديده در هنگام لرزه ... مواد تشكيل دهنده بتن سبك عبارت است از ورموكوليت، پرليت، سنگ بازالت و ..... یک مقاله به صورت pdf در مورد بتن با دانه های سبک و کاربرد آن در مورد افزایش...

دریافت قیمت

سامانه ایران صنعت

P.K شامل ریزمغزی و انواع بهسازی خاک آدرس کارخانه:یزد بلوار صدوقی- کوچه 15- پلاک 284- واحد دوم. ... (فروشنده) ماشین آلات کارخانه آسفالت و سنگ شکن توضیحات: نوع دستگاه .... كنندگان و تولید كنندگان می توانیم بزرگترین صادر کننده سیمان شویم/ زنجان ... محصولات: مصالح: بازالت سولفات باریم طبیعی کوارتز کلسیت زغال سنگ مس...

دریافت قیمت

علم و صنعت - شركت هاي فعال در زمينه صنعت شيشه - شيشه فلوت

محصولات كارخانه شيشه همدان : انواع مختلف بطري هاي200, 300 , 450 , 600 , 1000 سي سي و ..... شركت داراي معادن سنگ دولوميت جهت تأمين سنگ دولوميت مورد نياز واحد توليد و .... در سال 1376 با شناخت الياف بازالت و مزاياي بسيار آن نسبت به الياف شيشه و ... شیشه چراغ انواع خودرو ( پیکان ، پژو 405 ، رنو ، فیات Ponto ، مه شکن پژو 206 و...

دریافت قیمت

با عجیب‌ترین ساختمان‌های جهان آشنا شوید - آکا

21 سپتامبر 2014 ... این خانه از تلفیق دو تکه سنگ بزرگ و اتصال آنها با کمک سیمان به ... نمای ظاهری آن شبیه به جریان گدازه‌ای بازالتی طراحی شده که به نوعی چشم انداز...

دریافت قیمت

آموزش و مشاوره GIS - شاوره...GISآموزش و م - Blogfa

Publisher CRC | ISBN: 0415302242 | edition 2004 | PDF | 464 pages | 16,4 ... سنگهاي بازالتي كه تيپ ملايمي داشته باشند، همچنين در سازندهاي ماسه سنگي و ... اين زهكش در انواع سنگها بوجود ميآيد، بطور مثال در رسها، مارنها، شيستهاي .... ماسه شويي و سنگ شكن وپست برق، باسكول ، سيلوي سيمان و انبار آن، كمپرسورخانه، سايبان ديزل...

دریافت قیمت

تغلیظ مواد معدنی - انجمن دانشجویان

25 مه 2012 ... انواع آسيابها و سنگ شکنها. عمليات خردايش | آسيابهاي فکي | آسيابهاي گلوله اي | آسيابهاي ميله اي | آسيابهاي خود شکن | آسيابهاي مخروطي | خردايش تر.

دریافت قیمت

سنگ ساختمانی فیرون

گروه صنعتی بازرگانی فیرون سنگ،به منظور ورود سنگ ایران در عرصه بین المللی ... گروه بازرگانی فیرون سنگ; ارائه دهنده ی انواع سنگ های نما; ارائه دهنده ی انواع سنگ های .... با ملات سیمان ، استفاده از سنگ تراورتن عباس آباد ( و به طور کلی انواع تراورتن )...

دریافت قیمت

آگهی ها و نیازمندی های خدمات صنعتی - آفتاب

گروه صنعتی ساتراپ سنگ شکن با دارا بودن و تجربه فنی، قادر به تأمین و تهیه تمامی دستگاه ها و ... خرید و فروش انواع قالب بتن، قالب فلزی بتن، قالب دست دوم، قالب فلزی و . .... دانلود طرح توجیهی و دریافت فایل PDF و Word طرح توجیهی بیش از … ... سنگ بازالت معدن سنگ باغ دره لواسان معدن باغ دره لواسان با سابقه 38سال تامین مواد …

دریافت قیمت

magiran : فصلنامه علوم زمين، شماره 58

چکيده مشاهده متن [PDF 944KB]. حوضه رسوبي كپه .... بررسي كاني شناسي ، سنگ شناسي ، دگرساني و سنگ ژئوشيمي كانسار مس باغ خشك ( شمال خاور سيرجان ) دكتر احمد...

دریافت قیمت