گچ GC کارخانه پودر تولیدی

مرکز تهیه، پخش و فروش کیسه های پلی پروپیلن در شمال کشور - istgah ...

با بیش از یک دهه فعالیت با کارخانه ها و شرکت های مختلف تولیدی، اهالی بازار و ... و شیمیایی از جمله کودهای کنسانتره جدید، گچ، پودر سنگ و مواد معدنی و کیسه های .... شده از مواد PP (پلی پروپیلن) با بهترین. اطلاعات بیش‌تر ... ۹۴/۴/۸ تهران. GC PACK...

دریافت قیمت

خريد آنلاين دستگاه پلمپ مواد غذايي | فروشگاه

25 جولای 2013 ... کارخانه اي سودآور توليد مقوا. پس از خريد يا جمع ... گوشت فروش خريد منجمد آنلاين تلفن در توليد مواد غذايي با ماشين آلات و. GT Express Redi ... فروش برند مواد غذايي فروش انواع دستگاه های بسته بندی gc pack صنایع بسته خريد رتبه. ... خريد آنلاين انواع جاروبرقي سون و تقاضا جهت خريد مواد پودر شوينده .... گچ رنگ مو

دریافت قیمت

کنسانتره پروتئین ماهی و انواع روشهای تولید و مصرف آن - مرکز ملی ...

25 ژانويه 2014 ... به دلیل بالاتر بودن هزینه تولید این محصول از آرد ماهی گرانتر است و غالباً فقط ... با قابلیت هضم بالا می‌باشد، اما متأسفانه قیمت آن مصرفش را محدود می‌نماید. .... شده به روش فوق تا حدی مشابه بافت گچ می‌باشد و حل این مشکل دشوار است ولی آنچه ... کنسانتره ماهی پودر پروتئینی پایدار و سالمی است که می‌تواند به عنوان یک...

دریافت قیمت

and all - موگاگ ۱

لیست قیمت تبلت لیست قیمت Tablet شامل بهترین و جدید ترین کالاهای روز بازار در روز. h10032 1 hp com. h10032 1 hp com. گچ کاری و گچ بری با...

دریافت قیمت

گزارش کارآموزی شرکت داروسازی - وطن فایل

در سال ۱۳۳۴ کارخانه تولید دارو در زمینی به مساحت حدود ۷۸ هزار مترمربع زیربنا، با سرمایه‌ای معادل ۲۰ ... ویتامین ث پودر متاپروترتول آمپول ۱ میلی .... گچ کاذب ۱۸

دریافت قیمت

سلامت و بهداشت محیط - بهداشت هوا

15 فوریه 2015 ... از پودر طلق در تهیه لوازم آرایشی، روان‌کننده و در تولید کاغذ استفاده می‌شود. همچنین از طلق در تهیه پودر بچه، به عنوان گچ مخصوص صنایع جوشکاری و .... از ستون موئین (CC-GC) برای جداسازی و شناسایی ترکیبات PAH به دلایل زیر...

دریافت قیمت

In vitro evaluation of Candida albicans adherence and growth ... - Sid

Email: ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و رﺷﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ ﺑﺮ روي ﺳﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨﺮﻫﺎي. GC ... دﻗﺖ ﻻزم در ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻮارض ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ .... ﮔﭻ اﺳﺘﻮن. (. ﭘﺎرس، ﺗﻬﺮان. ) ﻃﺒﻖ. ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه، ﺑﺎ آب ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم. رﯾﺨﺘﻦ ﮔﭻ در ﻣﻔﻞ ... ﺮداﺧـﺖ و ﭘـﺎﻟﯿﺶ آﻧﻬـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﺮزﻫـﺎ و ﭘـﻮدر.

دریافت قیمت

ساخت انواع رولیک - درام - تسمه نقاله - kaveh quest | وب دیوار - ۱۳۹۴/۳/۲۳

به کلیه شرکتهای تولید سیمان و سنگ این مژده را میدهیم که دیگر نگران خرابی و ... شن نوارنقاله صاف بست نوارنقاله نوارنقاله پودر نوارنقاله جعبه نوارنقاله ثابت قیمت...

دریافت قیمت

گزارش دومین نشست کمیته علمی کنفرانس بین المللی هلدینگ

31 ا کتبر 2014 ... ... ها در بورس های بین المللی؛; توسعه هلدینگ های با ماهیت پیمانکاری عمومی (GC)؛ ... آرد تابان , فرآوردههاي غذايي و قند ياسوج , كارخانجات توليدي صدف لعاب يزد , مركز ... كاوه) , آرد ستاره مرتضوي , ابزاران , بتن شيمي خاورميانه , متالورژي پودر مشهد ..... شيميايي تاك رزين كاوه , سبحان دارو , سپيد گچ خراسان , اورين سيستم نرم...

دریافت قیمت

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺸﺖ دﻫﻪ ا... اﯾﺎم ﻓﺠﺮ ﮔﺮاﻣﯽ ! ﺑﺎد :( ع( ﺣ

7 فوریه 2007 ... ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﻞ. ﻫﺎی ﭼﺮب ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﻘﯿﺎس. Bench. “ ﻣﺠﺮی. : واﺣﺪ ﺗﻬﺮان. ﻣﺴﺌﻮل. : ﺟﺎﺑﺮ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ..... ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮآوری ﮔﭻ و ﻧﻤﮏ ... ﻬﯿﻪ ﭘﻮدر ﮔﻮﺟﻪ .... GC. “ ) را از دوم اﺳــﻔﻨﺪ. 85. ﺑــﻪ. ﻣﺪت ﺳﻪ روز در ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪه ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی ﺑﺮﮔـﺰار ﺧﻮاﻫـﺪ ... ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺷﺮﮐﺖ.

دریافت قیمت

Download (277kB) - Eprints Repository For Hormozgan University of ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و رﺷﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ ﺑﺮ روي ﺳﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨﺮﻫﺎي. GC. و. آﮐﺮوﭘﺎرس در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ. دﮐﺘﺮ ﻟﻘﻤﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ... دﻗﺖ ﻻزم در ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻮارض ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ. اﯾﻦ ﻧـﻮع ﻣـﻮاد .... ﮔﭻ اﺳﺘﻮن. (. ﭘﺎرس، ﺗﻬﺮان. ) ﻃﺒﻖ. ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه، ﺑﺎ آب ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم. رﯾﺨﺘﻦ ﮔﭻ در ﻣﻔﻞ. ﻫﺎ،. از وﯾﺒﺮاﺗﻮر ... ﮔﺸﺖ و ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮداﺧـﺖ و ﭘـﺎﻟﯿﺶ آﻧﻬـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﺮزﻫـﺎ و ﭘـﻮدر. ﭘﺎﻣﯿﺲ و رژ...

دریافت قیمت

magiran : فصلنامه پژوهش و سازندگي، شماره 57

بررسي توليد شير و چربي و برخي از صفات توليد مثلي گاوهاي هلشتاين در گاوداري هاي ... ارزيابي سطوح مختلف پودر يونجه و شبدر برسيم در جيره جوجه هاي گوشتي

دریافت قیمت

فروش مبلمان دست دوم - تبلیغات اینترنتی

گلوبال تجارت : تولید کننده اصلی پیچ ام دی اف در ایران گلوبال تجارت نامی است تجاری با بیش ... 29/04/1394 فروش کروماتوگراف گازی-فروش GC ... آب و برق و گاز و 5 خط تلفن و نقاشی و گچ بری و شومینه جمعا 4 خواب قیمت متری 3 میلیون عرضی 16 متر طول 34 دارای سند شش دانگ . .... فروش انواع قرص پودر نمک ماشین ظرفشویی - تهران.

دریافت قیمت

دانلود این فایل پی دی اف

در این تحقیق. با در نظر گرفتن ویژگی. های آهک،. از این ماده جهت بهسازی خاک مورد مط. العه، با عیارهای. 05 .... ﻫﺎي ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ... ﺧﺎك رس ﺑﺎ آﻫﻚ زﻧﺪه و ﻳﺎ ﺷﻜﻔﺘﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ..... ﻣﺸﺨﺼﻪ. ﻫﺎي. ﺧﺎك ﮔﭽﻲ، ﺷﻜﻞ. ﮔﭻ ﻣﻮﺟﻮد. در. ﺧﺎك ﺑﻪ ﺻﻮر. ت. ﭘﻮدر. (. ژﻳﭙﺲ. ) و ﻳﺎ ﺑﻠﻮري. (. اﻧﻴﺪرﻳﺪ. ،). ﻧﺤﻮه ... ﺑﻨﺪي ﺑﺮ روي ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺨﺺ. ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎك از ﻧﻮع ﺷﻦ رس. دار ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻪ. )(GC. اﺳﺖ . ﺣﺪود.

دریافت قیمت

مقالات مهندسی مکانیک - انجمن پــارسـیـان

22 ژوئن 2012 ... هدف تربیت آزمایشگاهی متخصصانی است که بتوانند در مراکز تولید و کارخانه‌ها ... :ساخت ماشین‌آلات تغلیظ و بازیافت مواد مثل کارخانجات قند، کاغذسازی ، سیمان ، نساجی ، نمک و کنسانتره . .... پودر فلز فومی گازی باید کاملا به دقت انتخاب میشد تا مقدار بسیار زیادی از ..... کمیتهای Kcو Gc بستگی به ضخامت نمونه دارد.

دریافت قیمت

اثر مکمل ال کارنيتين بر فراسنج ههای خونی و رشد ماهی قز لآلای رنگی ...

ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﺍﺧـﻞ ﻣـﺎﺗﺮﻳﮑﺲ ﻣﻴﺘﻮﮐﻨـﺪﺭﻱ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴـﺪ. ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺩﺍﺭﺩ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﻳﻦ ... ﮐﺎﺭﻧﻴﺘﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﮑﻤﻞ ﺷﻮﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻮﺩﺭ ﻣـﺎﻫﻲ ﮐـﻪ. ﻣﻬﻢ .... ﺟﻴﺮﻩ ﭘﺎﻳﻪ، ﺍﻝ ﮐﺎﺭﻧﻴﺘﻴﻦ ﺗﺎﺭﺗﺮﺍﺕ، ﮔﭻ ﻭ ﻣﮑﻤﻞ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻝ ﮐﺎﺭﻧﻴﺘﻴﻦ.

دریافت قیمت

پتاسیم دی کرومات 1کیلوگرمی کد 104864 مرک - شرکت طب شهر

اعتبار قیمت تا تاریخ 94.12.25 لطفا پس از پایان اعتبار قیمت با تلفن ... آزمایشگاههای صنایع سیمان ... نرم افزار جدول تناوبی · Basic Gas Chromatography · علم در قرآن و نهج البلاغه ... ویرایش کتاب هتروسیکل جول · سوخت هیدروژنی،تولید،ذخیره · کتاب طیف سنجی پاویا ..... گرافیت پودر بسیار ریز 2.5 کیلوئی کد 104206 مرک آلمان

دریافت قیمت

اتوماسیون صنعتی :: صنعتي - گروه تبليغات و آگهي آسان يافت

توليد مواد غذايي ... زيمنس آلمان در ايرانتكنو زيمنس با فعاليت گسترده و تخصصي در زمينه واردات اتوماسيون صنعتي و فشار ضعيف و راه اندازي و کنترل خطوط توليد .

دریافت قیمت

روشهاي نوين در درمان زخم ها-- درمان زخم هاي: زخم بستر-ديابتيک-جراحي ...

در فردي که عضوي را گچ گرفته نيروي اصطکاک بين سطح گچ و پوست محل وجود دارد،همچنين ..... لازم در خصوص روش كاربرد و موارد مصرف و منع مصرف توسط كارخانه سازنده توجه نمود. .... پودر- خمير وساير انواع توليد شده اند. .... Xakellis GC,Chrischilles EA.

دریافت قیمت

شرکت آ.اف.سبلان

پودر چسب کاشی و سنگ های انتیک برای چسباندن و ضد آب... Read more · اشپاتلوکا پودر ... اشپاتلوکا پودر روی دیوار جایگزین گچ سفید کاری قدیم... Read more.

دریافت قیمت

پارس سنتر : محصولات - بگ فیلتر 220 کیسه

سیستم فیلتراسیون کارخانجات سیمان - گچ- انواع پودر های میکرونیزه بصورت 220 کیسه ... پودری، آسیاب بال میل، انواع سپراتور، بگ فیلتر، خط تولید پودر میکرونیزه، فن سانترفیوژ، پاکت پرکن، الواتور، فیدر ... دستگاه تصفیه هوا سری GC.

دریافت قیمت

لیست همه آگهی ها - روز

1 » دانلود نرم افزار شبیه ساز ترافیکی Aimsun 6.0.5 2 » پودر همه اره فله ای پورکس ... های کنتوری 10 » گچ برگ (پانل گچی )، تایل سقفی گچی، گچ سوپر میکرونیزه 11 ... ویژه دوربین مداربسته با مناسبترین قیمت 54 » شرکت ماموت پانل دلیجان تولید ... شریف 110 » آموزش GC , HPLC 111 » دوره جامع متره برآورد و تهیه صورت وضعیت...

دریافت قیمت

درمان زخم های بستر - دستگاه عصبی-عضلانی-اسکلتی و اختلالات آن

گچ و تراکشن حرکت بیمار را به خصوص در انتهاها کاهش می دهد.در فردی که عضوی را ..... قیمت آنها معقول است و نیاز به پانسمان ثانویه ندارند. ترکیبات ... پودر- خمیر وسایر انواع تولید شده اند. وبعنوان نمونه می ... Xakellis GC,Chrischilles EA.Hydrocolloid...

دریافت قیمت

پیشنهادات فروش استخراج - Jooyeshgar

قیمت: 0 در استخراج. تماس با شرکت. ورمیکولیت منبسط شده. شرکت تولیدی پارس ... سبک ،گچ سبک، کود و سم ، عایق بندی ساختمانی و صنعتی،ذوب ریخته گری، و. ... راکول، برینل، ویکرز و بارکل تمامی لامپ های دستگاه جذب اتمی تمامی ملحقات GC و HPLC ... کبود گیلانغرب بصورت کلوخه و پودر تناژ 10000 تن در ماه 09188342365.

دریافت قیمت

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران - کلینیک بتن ایران

کلینیک بتن ایران - کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران - مشاور و تولید کننده محصولات افزودنی و قطعات ... قطر دانه های پودر میکروسیلیس ده ها برابر کوچکتر از قطر دانه های سیمان است و به کار بردن آن در بتن ... میکرو سیلیس از زائدات دودکش های کارخانجات – که برای جمع آوری آن پارچه های بسیار ظریف با منافذ خیلی ..... G. C., 2001.

دریافت قیمت

تأثير مصرف خاکی و محلول‌پاشی آهن بر روی برخی از خصوصيات کيفی ...

ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﭻ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. (. اﻳـﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑـﺮ ... ﻫﺎ ﭘﺲ از ﭘﻮدر ﺷﺪن ﺑﺎ ﻫﺎون، ﻣﺠﺪداً ﺗـﻮزﻳﻦ و ﺑـﻪ. ﻟﻮﻟــﻪ ... GC. ﻣـﻮرد. اﺳـــﺘﻔﺎده ﻧﻴـــﺰ ﺷـــﺎﻣﻞ. 4600 Gas Chromatograph. UNICAM ..... ﻛﻨﻨــﺪه ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺑــﺎدام.

دریافت قیمت

خرید و فروش انواع مجوزهای صنعتی - شرکت فردان فراگستر البرز

قبل از مطالعه و تماس، لازم به ذکر است که شرکت فردان فراگستر البرز، تولید ... و ICP، دستگاه های سنجش هیدروکربن های نفتی و سموم مانند GC ,GC/MS ,HPLC، دستگاه های ..... همچنین مقدار چشمگیری از نفت نشتی از طریق فعالیتهای بادی و موجی به صورت پودر و حباب به اتمسفر منتقل می شوند . ...... کارخانجات تولید سیمان فوندو ( نسوز).

دریافت قیمت

شبیه سازی مهندسی شیمی - وب سایت جامع دانش قابل استفاده برای ...

فلشی جالب در مورد کروماتوگرافی TLC و GC ... هر کارخانه تولید مواد غیرآلی مثل سیمان، گچ، شیشه نسوز و دیرگداز دارای یک فرآیند است. ... که به صورت پودر تهیه می‌شود و طراحی دستگاههای استریلیزه، پاستوریزه و یا منجمد کننده بر عهده متخصصین همین...

دریافت قیمت

آناليزهاي دستگاهي و كاربرد آن در مرمت - maremat

15 دسامبر 2007 ... ... در آناليز ترکيبي نمونه‌هاي سفال، ملات، محصولات خوردگي، رنگدانه‌ها، آجر، گچ، سرباره و ...دارد. براي آناليز، هر نمونه ابتدا به صورت پودر بسيار ريز در آمده و در معرض ... با توليد ميدان مغناطيسي، الكترون‌ها و يون‌هاي پلاسما را در محيطي مغناطيسي در ... کروماتوگرافي گازي و طيف سنجي تبديل فوريه-مادون قرمز (GC/FT-IR).

دریافت قیمت

پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات ایرن

... 80-94: dani gas chromatography --- 80-94: nuovo pignone gas turbine spare ... و با عیار سیمان حداقل 350 کیلوگرم در مترمکعب جهت اجرای فونداسیون و دیوارهای ...... از تجهیزات خط تولید خوراک دام این شرکت شامل سیلوهای مواد افزودنی خوراک دام 2...

دریافت قیمت

آبان ۱۳۹۰ - کیمیا...Kimia - Blogfa

21 نوامبر 2011 ... ... سولفات کلسیم، منیزیوم، سنگ گچ و سایر فلزات سنگین باشد. ... نکته: ید بمنظور جلوگیری از تولید ناکافی هورمونهای تیروئید حائز اهمیت ... نظیر فلفل، سیر، جعفری، کرفس، پیاز، آب لیموترش و پودر کاری. ..... داشت: هم‌‌اکنون ۵۰ سال دارم و راننده کارخانه آسفالت شهرداری سیرجان هستم. ...... o GC-MS spectrometer

دریافت قیمت

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت ... - پسورد دانشگاه ها

2 ژانويه 2011 ... 103 - بررسی اثر حضور شرکت های تولیدی در نایشگاه های بین المللی ..... و نورتیربلین با بکارگیری میکرواستخراج با قطره معلق بروش GC (چکیده) .... 549 - بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي در كارخانه متالوژي پودر مشهد با...

دریافت قیمت

فروش عمده اجر سفال و انواع اجر09128663820

... فروش تماس حاصل فرمایید. محصولات این فروشگاه مجموعه ای از مرغوبترین و خوش قیمت ترین ... 6. آجرسفال سه گل * کلیه آجرهای قرمز از جنس پودر سنگ شیل میباشد.

دریافت قیمت

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت ... - پسورد دانشگاه ها

2 ژانويه 2011 ... 103 - بررسی اثر حضور شرکت های تولیدی در نایشگاه های بین المللی ..... و نورتیربلین با بکارگیری میکرواستخراج با قطره معلق بروش GC (چکیده) .... 549 - بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي در كارخانه متالوژي پودر مشهد با...

دریافت قیمت

گزارش عملکرد سال 92 - شرکت ملی نفت ایران

2-2- اثربخش بودن بالقوه پروژه ها در ارتقاء کمي تولید و توسعه مخازن ..... مقایسه و ارزیابي ژئوشیمیایي گچ هاي ترش، آب هاي گوگردي، ..... ذرات جامد موجود در خطوط انتقال گاز که از آنها به عنوان پودر سیاه نام برده مي شود مي تواند اثرات ..... GC-FID 3. نتایج آنالیزهاي. 4. نمودارها نشان مي دهند که بعد از تزریق گاز شیرین از سال 1381 تا به امروز...

دریافت قیمت

ليست پايان نامه ها و سمينارهای موجود در کتابخانه - دانشگاه علم و صنعت ...

12, 61, طرح تولید سیمان پوزولانی هگمتان, جمال الدین حیدری مهذب, عباس طائب, رحمت اله ... 33, 147, طراحی خط تولید و فرمولاسیون گرانیت پخت پایین, امیر رضا مستعان .... 104, 353, ساخت و شناسایی نانو پودر بلورین روی تیتانات با استفاده از روش سل ..... با استفاده از روش میکرواستخراج مایع - مایع پخشی و GC-FPD, سلیمان معین فر...

دریافت قیمت

علمي - پزشکی - پرستاری

23 مارس 2010 ... گچ و تراکشن حرکت بیمار را به خصوص در انتهاها کاهش می دهد. ..... مضاف بر این باید به کیفیت ساخت و اعتبار کارخانه سازنده و ویژگیهای همچون ارائه آموزشهای لازم .... پودر- خمیر وسایر انواع تولید شده اند. ... Xakellis GC,Chrischilles EA.

دریافت قیمت