جریان فرایند کارخانه فرآوری

نمودار جریان فرآیند استخراج معادن سنگ آهن

3 جولای 2013 ... در برخی از انواع سنگها از راه فرایند ... فرآیند تولید كنسانتره از سنگ آهن ... شركت گسترش و نوسازي معادن ... احداث کارخانه تولید گندله سنگ آهن .

دریافت قیمت

فرآيند توليد آلومينيوم - شركت آلومينيوم المهدي

در فرآيند احياء جهت توليد مذاب آلومينيوم از الكتروليز نمك مذاب استفاده مي نمايند.مواد اوليه اصلي در اين فرايند شامل آلومينا و فلورايدها مي باشند. جريان برق DC جهت...

دریافت قیمت

farayandno

ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ: ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻭ ﭘﺨﺶ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﺍﻣﻮﺭ ﻓﻨﻲ: ﺭﺿﺎ ﺍﻣﻴﺮ ﺳﺮﺩﺍﺭﻱ ... ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﺳﭙﻦ ﭘﻼﺱ ﺳﻌﻲ ﺷﺪﻩ، ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ. ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﻮﺩ. ... ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ. ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ...

دریافت قیمت

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺧﻤﯿﺮی درﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮآوری ﻃﻼی آق دره و ا - SID

ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن در ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻣﻌﺎدن ﻃﻼ، در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮاوری ﻣﻌﺪن ﻃﻼی آق. دره اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ... ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﺧﺎﻧ. ﻪ. ﻫﺎی. ﺻﻨﺎﯾﻊ .... ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺟﺮﯾﺎن و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻓﺮآوری ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ در دو ﺣﺎﻟﺖ اﺳﻼ.

دریافت قیمت

شركت سيمان سفيد اروميه - فرآوري و توليد سيمان سفيد

خط توليد سيمان سفيد را به طور كلي مي‌توان به مراحل ذيل دسته‌بندي كرد؛ ... 60 كيلوگرم از مواد در جريان توليد نمونه‌برداري مي‌شود تا در آزمايشگاه اشعه ايكس، از قرص تهيه...

دریافت قیمت

دانلود پروژه کارآفرینی تولید و بسته بندی سس مایونز

25 مه 2015 ... پروژه کارآفرینی کارخانه تولید و بسته بندی سس مایونز. فهرست : ... تشریح فرآیند منتخب و ترسیم شماتیک جریان فرآیند(نمودار گردش مواد).

دریافت قیمت

ﻱ ﻓﺮﺁﻭﺭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺪﺍﻳﺶ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺗﺮ ﻱ ﺗﻌﻴﻴ

ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺪﺍﻳﺶ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺗﺮ. ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ. ﻓﺮﺁﻭﺭ. ﻱ. ﺳﻨﮓ ﺁﻫﻦ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ. ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﻴﻦ ﻓﺘﺤ. ﻲ١. ، ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺭﺿﺎﻳﻲ ... ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺧﺮﺍﻳﺶ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺭ ﺁﺳﻴﺎﻱ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺍﻱ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺧـﻮﺭﺍﻙ ﺟﺪﺍﻛﻨﻨـﺪﻩ ﺟﻬـﺖ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ. ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﺮﻣﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ، ... ﺳﺮ ﺭﻳﺰ ﻛﻼﺳﻴﻔﺎﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﻮﺍ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻴﻜﻠﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﻏﺒﺎﺭﮔﻴﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺳﺮﺭﻳﺰ ﻫﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﺍﺑﻌﺎﺩ.

دریافت قیمت

NAVnews - فرآیند استحصال مس: از معدن تا بازار

این روش شامل فرآیندهای زیر است: استخراج کانسنگ ← تغلیظ (تولید ... پس از عملیات استخراج، سنگ معدن در کارخانه تغلیظ وارد سنگ شکن اولیه و ثانویه شده و به ... مس وارد و پس از عبور جریان معین تحت ولتاژ بسیار پایین (کمتر از 0.5V) از آنها، مس به...

دریافت قیمت

اصل مقاله (216 K) - نشریه دانشکده فنی - دانشگاه تهران

ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻏﻼﺕ، ﺩﻭﺭ ﺭﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺯﻳﺎﻥ. ﺁﻭﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻢ ..... ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻏﺸﺎﺋﯽ. ﺑﺮای ﺗﻐﻠﯿﻆ ﭘﺴﺎب . ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﺗﻌﻴﻴـﺮﺍﺕ ﺩﺑـﻲ ﺟﺮﻳـﺎﻥ ﭘﺮﻣﻴـﺖ،.

دریافت قیمت

گران ترین قهوه دنیا به قیمت شکنجه حیوان - آیکافی | iCoff.ee

26 نوامبر 2012 ... اما علاقمندان به این قهوه اگر در جریان جزئیات فرایند تهیه آن قرار گیرند٬ ... که فرایند تولید آن از شیوه‌ای اصیل و طبیعی به روشی غیرانسانی بدل شود.

دریافت قیمت

سايت علمي تحقيقاتي مهندسی فرآوري آبزیان - HACCP

18 آوريل 2010 ... Hazard Analysis=تجزیه و تحلیل خطر :فرآیند جمع آوری و ارزشیابی اطلاعات مربوط ... هدف:شرح کامل از هر ماده غذایی که در شرکت تولید و عرضه و تولید می شود. ... تیم HACCP باید عملیات فرآوری را با توجه به نمودار جریان تولید در تمامی...

دریافت قیمت

بررسي رفتار ته نشيني جريان اسلاري ته ريز تيكنر كارخانه فرآوري ...

بررسي رفتار ته نشيني جريان اسلاري ته ريز تيكنر كارخانه فرآوري گل گهر در لوله، با .... Applicationof grey relational analysis for optimizing process parameters.

دریافت قیمت

كاليبراسيون مدل پليت در شبيه‌سازی عملكرد هيدروسيكلون كارخانه ...

مدل سازي و شبيه سازي فرآیند در تمام مراحل طول عمر یک كارخانه فرآوري مواد معدني از ... از نمونه برداری از جریان های هيدروســيكلون و تجزیه ســرندی داده های توزیع ابعادی...

دریافت قیمت

اندازه گيری جريان سيال با استفاده از امواج التراسونيک - ماهنامه علمی ...

محصوالت بايد با توجه به مشخصات فرآيندي. مناسبي در محل تعبیه كرد. ... حاضر تب استفاده از جريان سنج هاي التراسونیك. در حال گسترش بوده و .... اين نوع جريان سنج در بسیاري از شركت هاي. بهره برداري تابعه .... .8 signal processing unit .9 reception.

دریافت قیمت

فراوری مواد معدنی - آبکاری

15 سپتامبر 2013 ... ۱۰ شرکت بزرگ تولید کننده طلای جهان معرفی شدند ... فرآیند آبکاری الکتریکی اساساً برای رسوب دادن نیکل، طلا یا نقره روی جواهر آلات، چاقو و قطعات ... اساس آبکاری الکتریکی به این صورت است که در اثر عبور جریان مستقیم از یک...

دریافت قیمت

روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه آﻫﻦ و ﻓـﻮﻻد و اراﺋﻪ روش ﻫﺎي ﮐ

15 سپتامبر 2013 ... در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد در ﻣﻘﯿﺎس. ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ... اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻌﺪن ﮐﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﺳﯿﺎﮐﻨﯽ. 40(. درﺻﺪ. ).

دریافت قیمت

مراحل تولید قند - سایت علمی دانشجویان ایران

30 مارس 2011 ... ملاس: آخرین شربت یا پس ابی که از فرایند کارخانه قند خارج می شود که دارای ... ولی اگر همراه ساکارز سدیم و پتاسیم باشد باعث جریان الکتریسته می...

دریافت قیمت

شرح فرآيند كارخانه فرآوري سنگ آهن گل گهر

ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ ﺳﻨﮓ ﺁﻫﻦ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ. ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪﻥ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ... ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﻴﻠﻮﻱ ﺫﺧﻴﺮﺓ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ... ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺍﻧﻪ ﺭﻳﺰ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﻮﺍﻱ ﺩﻣﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻼﺳﻴ. ﻔﺎﻳﺮ.

دریافت قیمت

دیجی فایل

پروژه ارزیابی کار و زمان مخازن تحت فشار گاز شرکت ارسال مخزن ... تولیدی شرکت-چارت سازمانی-نمودار جریان مواد-تفسیر فرآیند-ساختار سازمانی نت-بررسی .... یا خرید – تعیین فرآیند تولید- انتخاب تکنولوژی – تعیین و انتخاب محل کارخانه – مکان...

دریافت قیمت

Grade - شرکت پتروشيمي اروند

شرح محصول : PVC S60 : نوعی پلیمر تعلیقی جریان آزاد با ویژگی گداز بسیار عالی است . ... ورق ها و پروفیل های تولید شده توسط فرآیندهای Celuka یا اسفنج سازی آزاد.

دریافت قیمت

آشنایی با کارخانه روغن نباتی - Saeedsun

20 جولای 2014 ... تصفيه فرآيندي براي خارج كردن ناخالصي ها از روغن هاي خام است. در جريان توليد روغن هاي خام توسط هر يك از روش هاي استخراج معمول صنعتي مقداري از...

دریافت قیمت

معرفی مـجتـمـع مـس سـونـگون

31 ژانويه 2015 ... رودخانه‌هاي پخير و سونگون در منطقه جريان دارند. ... فرآيند توليد کنسانتره مس. ... الف- ناحيه سنگ شكني و انتقال مواد کارخانه تغليظ مس سونگون:.

دریافت قیمت

ﻫﺎي ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﻣﺪارﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه اﻧﺪازه روﺷﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳ - روش های تحلیلی و عددی ...

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي. ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ. . اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه و اﻧﺠﺎم ﻣﻮازﻧﻪ ﺟﺮم. ﻓﺮدﯾﺲ. ﻧﺨﻌﯽ. 1، ... ﺷﺪه ﻓﺮآﯾﻨﺪ. اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص، دو ﺳﻮال ﻣﻬﻢ. در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﯿﺎرﻫﺎ و. ﻧﺮخ. ﻫﺎي. ﺟﺮﯾﺎن در ﺷﺮ. اﯾﻂ ﭘﺎﯾﺎ.

دریافت قیمت

مراحل روش ها فرآیند و فرمول تولید انواع گچ ساختمانی در کارخانه

مراحل تولید گچ ساختمانی در کارخانه خط تولید طرز تهیه فرآیند روش های مختلف تولید انواع گچ ... سیستم پخت دما بالا که جریان مواد مخالف با حرکت حرارت می باشد

دریافت قیمت

روشهای مختلف تولید گندله از سنگ آهن در ایران و جهان - نودهشتیا

با توجه به اينكه در فرآيند توليد زينتر با تمام كوششي كه متخصصان به عمل آوردند، .... بنابراين در اين مرحله افزايش سرعت جريان گازهاي خشككننده تاثير زيادي روي...

دریافت قیمت

فرایند تولید سیمان و تکنولوژی آن

اﯾﻦ اﮐﺴﯿﺪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺨﺖ، ﻧﻘﺶ ﮐﻤﮏ ذوب را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ .... ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﯿﻤﺎن اﯾﺮان داراي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻻزم ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﺳﯿﻤﺎن ..... در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﯿﻠﻮ از ﻧﻮع ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ.

دریافت قیمت

پرو‍‍ژه هاي در دست اقدام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

از آنجا که در حال حاضر،مخلوط شدن جریان ته ريز سيکلونهای هوایی با k80، ... در حال حاضر این طرح مراحل پایانی خود را جهت برگزاری مناقصه سپری می نماید . ... در نتيجه بمنظور افزايش ظرفيت توليد کنسانتره در کارخانه تغليظ، احداث يک واحد جديد جهت...

دریافت قیمت

Simulation and energetic modeling For the optimization of ... - SID

ﻫﺎی ﺑﺨﺎر، آب ﮔﺮم، آب ﺳﺮد، ﻫﻮای ﻓﺸﺮده و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎﻣﻞ. (. اﺧﺘﻼط، ﮐﻠﻨﺪرﯾﻨﮓ. و ...) ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺪود. 115. ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺮم. و اﻧﺮژی در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت در دو ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺮاﯾﻂ...

دریافت قیمت

کاربرد CFD در صنایع غذایی - IFScience

8 جولای 2015 ... یک درک دقیق از توزیع جریان ،کاهش وزن، انتقال حرارت توده و تفکیک ذرات و . ... و سترون سازی، تاکید زیادی بر کیفیت محصول و حفظ آن از کارخانه تا چنگال مصرف کننده دارند. ... کاربرد CFD در مراحل مختلف فرآیند تولید مواد غذایی.

دریافت قیمت

واحدهای فرآیندی - Iran LNG

کارخانه LNG شامل دو ردیف فرآیندی تولید LNG به ظرفیت هر یک 4/5 میلیون تن در ... کارخانه LNG در جدول 1 لیست شده ونحوه ارتباط آنها با هم به صورت دیاگرام جریانی...

دریافت قیمت

نقشه جريان ارزش

واﺣد ﻣﮭﻧدﺳﻲ ﻟﺟﺳﺗﯾك ﺷرﮐت ﺳﺎﭘﮐو. ١. Value Stream Mapping ... ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري ﺟﺮﻳﺎن ارزش ﺑﺮاي ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ارزش و ﺣﺬف اﺗﻼف ... اﺑﺰارهﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺸﻪ هﺎﯼ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎ دﻳﺎﮔﺮام هﺎﯼ ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر ...... Processing.

دریافت قیمت

etarh آشنايي با فرآيند تولید نوشابه - ایطرح

معروف ترین کارخانجات تولید نوشابه در جهان، پپسی و کوکا کولا هستند که محصول ... هدف از استفاده از این فیلتر ، جداسازی ذرات منعقد شده است که همراه جریان آب به این...

دریافت قیمت

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ

اﻳﻦ روش ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ. .... ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻳﺎ ﻫﻮا ﺧﻨﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد. ... را در ﻓﺮآﻳﻨﺪ رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮی ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺷﮑﻞ (١٢ــ ٨) اﻧﺠﺎم ﺑﺮش ﮔﺮم ﺗﺤﺘﺎل ﻫﺎی ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ.

دریافت قیمت

تعاریف و مفاهیم - مرکز آمار ایران

مستقل‌ بودن‌ فرایند تولید کالاها از فرایند فروش‌ یا فروش‌های‌ مجدد بعدی‌، خصوصیت‌ ... ث‌ ارزش‌ کل‌ تغییرات‌ موجودی‌ انبار کالاهای‌ تکمیل‌ شده‌ و "کار در جریان‌ ساخت‌" برای‌...

دریافت قیمت

معرفی خاک فسفات - کارخانجات تولید کود کیمیاداران کویر

روش توليد تريپل سوپر فسفات شبيه به فرايند توليد SSPبوده و از مزايايي .... با كنترل دبي بخار و همزدن مداوم جريان گوگرد مذاب، همواره دماي جريان مذاب كنترل مي‌گردد.

دریافت قیمت

گفتگو با مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین - شركت سنگ آهن گهر زمين

كارخانه «خردايش دانه‌بندی» گهرزمین جزو بزرگ‌ترين کارخانجات خردایش در کشور می‌باشد ... به جريان انداختن فرآيند احداث خط سوم كارخانجات كنسانتره در سایت خبر مي‌دهد. اين شركت مي‌خواهد سالانه 10 ميليون تن كنسانتره و 10 ميليون تن گندله آهن توليد كند...

دریافت قیمت

شیمیایی و رفتار جریان کنسانتره آب نارنج ی فیزیک های تاثیر ...

تولید آب نارنج بصورت صنعتی و پاستوریزه نشده در. کارخانه لیموندیس شیراز صورت گرفت . مراحل فرآیند. شامل شستشوی میوه. های نارنج ب. ه. وسیله پاشش آب،. پو.

دریافت قیمت